Petice Za Prahu kulturní

A2 podepisuje!

Pražský systém grantů na kulturu, jejž letos nastavil pražský magistrát a o němž jsme několikrát psali, podporuje z veřejných peněz komerci a páchá ohromné škody na alternativní umělecké scéně. Hlavní město se svou antikulturní politikou je bohužel vzorem pro jednotlivé pražské části i pro další města. Protestujme proti odsouvání České republiky na kulturní periferii Evropy! Dejme našim zastupitelům řádně na vědomí, že nám na kulturní úrovni hlavního města záleží. Zde otištěnou petici lze podepsat na stránce tydenikA2.cz/petice. A ve čtvrtek 24. 4. 2008 v 8.30, kdy radní budou zasedat, se sejdeme pod jejich okny na happeningu na Mariánském náměstí. Ať je nás řádně slyšet!

 

Vážně znepokojeni vývojem podpory rozvoje kultury v hlavním městě se níže podepsaní občané v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, obracejí na zastupitelstvo hlavního města Prahy ve věci veřejné­ho zájmu. Zavedením plošné dotace na vstupenku, která se týká i komerčních kulturních aktivit, došlo k zásadnímu krácení podpory neziskových subjektů poskytujících kulturní služby Pražanům, a tedy k vážnému ohrožení jejich kontinuálních aktivit. Některým z nich dokonce hrozí v průběhu roku 2008 předčasné ukončení činnosti. Jsou to například divadlo Semafor, Archa, Divadlo bratří Formanů, Divadlo v Celetné, Divadlo Alfred ve dvoře, Strašnické divadlo, Galerie kritiků, Galerie Futura, festivaly Tanec Praha, Dny evropského filmu, Maraton soudobé hudby, Mezinárodní festival Tina B. a další.

Hlavní město Praha je ze zákona povinno pečovat v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů včetně celkového kulturního rozvoje.

Já, níže podepsaný JUDr. Václav Petrmichl, zletilý občan hlavního města Prahy, požaduji na základě § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo tyto záležitosti:

1. Oddělilo podporu neziskového sektoru od případné podpory podnikání v kultuře a zrušilo plošnou dotaci na vstupenku.

2. Definovalo síť veřejných kulturních organizací, které pečují o kulturní dědictví i kontinuální rozvoj umění, a do té doby pozastavilo nepřipravenou transformaci divadel.

3. Odvolalo z funkcí radního pro kulturu ing. Milana Richtera a předsedu Výboru pro kulturu a volný čas a Grantové komise HMP bc. Ondřeje Pechu, protože svými rozhodnutími destabilizovali pražské kulturní prostředí a ohrozili jeho další existenci a přirozený rozvoj.

4. Zabývalo se podněty umělecké veřejnosti (například Iniciativa pro kulturu, Rada uměleckých obcí, ITI – International Theatre Institute/UNESCO, Institut umění – Divadelní ústav) a obnovilo koncepční a kontrolní orgán složený z odborné veřejnosti (kterým je v platné Kulturní politice hl. města Prahy Poradní sbor primátora).

5. Urychleně řešilo situaci ohrožených subjektů.

 

My, níže podepsaní členové petičního výboru určujeme pana JUDr. Václava Petrmichla, aby nás zastupoval ve styku se zastupitelstvem hlavního města Prahy.

V Praze dne 9. dubna 2008

 

Petiční výbor: Jakub Špalek (mluvčí), Miroslav Táborský (mluvčí), Táňa Fischerová, Šárka Havlíčková, Vít Havránek, Daniel Hrbek, Václav Petrmichl, Miroslav Pudlák, Ondřej Vetchý

www.tydenikA2.cz/petice