TV Show und video

Šárovcovo zvedání opony

Výstava TV Show und video Martina Šárovce v pražské Icon Gallery svým duchem navazuje na jeho předchozí výstavy. Silně expresionistické vidění světa poznamenané postmoderní mediální kulturou je pro autora klíčovou charakteristikou. Martin Šárovec (1977; DAMU 1997–2002 – alternativní a loutkové divadlo, obor scénografie, P. Kalfus; VŠUP 2002–2004 – ateliér užité malby, P. Nešleha a S. Diviš) vnímá okolní svět přes deformující clonu mediálního obrazu, způsobenou postmoderním životním trendem. Na pozadí virtuální reality, reklamy, zpráv z tisku, populární kultury hledá samu podstatu lidství. Ve svých velkoformátových obrazech uplatňuje inspiraci fotografií (momentkou), která převedená do malířského projevu se svými nedostatky působí formálně až odlehčeným dojmem odrazu reality. Virtuální realitu, mediální ikony, pop star nebo jen obyčejné lidské příběhy autor expresivním způsobem zachycuje jakoby v prchavém časovém okamžiku. Výsledkem jsou kritické až děsivé portréty člověka současné společnosti. Umělec se nejvíce zajímá o okamžik vytržení z reality, kdy figuru či portrét vnímá jako znak, který svými variacemi neustále mění a zároveň se táže po prapodstatě lidské identity. Vznikají pak psychedelické momentky mediálních obrazů, které se svým znázorněním stávají samy jakousi „novou věčností“. Šárovcovy malby působí jako strašáci masové kultury. Na pozadí grotesknosti této tvorby si autor sám uvědomuje pomíjivost a falešnost mediálního obrazu, limity a životnost současné masové kultury.

Hrozivá groteska

Šárovcův styl lze odvozovat z české grotesky 70.––80. let, i když zde nejde o přímo zacílenou karikaturu absurdity komunistického režimu, ale o parodii konzumní společnosti, založené na kapitálu a prioritně ekonomických hodnotách. Osobitý pohled na svět a jeho prožívání nás jakoby uvádí do roviny jiného vnímání reality i vlastního kontextu – minulosti. Výstava TV Show und video vytrhuje umělecky osobitým nábojem z každodennosti a zároveň nás uvádí do zákulisí účelově řízené mediální reklamní kultury. Jedná se o únik, který naznačuje její limity a úděs z toho, co se skutečně skrývá za jejími hranicemi.

Autorka je kurátorka výstav.

Martin Šárovec: TV Show und video.

Icon Gallery (V Jámě 6, Praha 1), 22. 4. – 15. 7. 2008.