Hana Fousková

Souběžně s literární tvorbou se Hana Fousková věnuje i malbě, založené na expresivitě tvrdě kontrastujících barev – především modré, červené a svítivě žluté. Původně převažující mytologické a náboženské náměty střídá v posledních letech krajinomalba přecházející až do čisté abstrakce. Hana Fousková samostatně vystavuje od roku 1998 (např. v galerii Jednorožec s harfou a v Literární kavárně Obratník v Praze, v Městské knihovně v Nové Pace nebo v galerii knihkupectví Fryč v Liberci) a reprodukce jejích obrazů zpravidla doprovázejí i její literární publikace. Představujeme její oleje na plátně z let 2003 a 2005. Datace jsou ovšem pouze přibližné.