Propaganda xenofobie

Web chceteje.cz paroduje svým zpracováním webové stránky projektu Chcete ho? neziskové organizace Člověk v tísni. Na úvodní stránce se nachází čtyři profily „typizovaných“ imigrantů – černého muslima, dvou Asiatek, ruského vojáka a libanonského sebevražedného atentátníka. U všech je uvedena jakási tabulka hodnotící jejich zdravotní stav (AIDS, kapavka, žloutenka) a důvody migrace (zbohatnutí, prodej drog, terorismus, sociální přídavky). Verbálně se autoři stránky zaštiťují svobodou slova, avšak sami s ní nakládají velmi volně. Taktika, kterou užívají, je jednoduchá – shromažďují výhradně negativní informace spojené s otázkou migrace a ty zveřejňují. Každá jednotlivá zpráva tak sice může být pravdivá, ale výsledný dojem je samozřejmě silně manipulativní a nepravdivý. Na stránce chceteje.cz totiž nenajdete zasazení celé problematiky migrace do současného kontextu. Chybí jakékoli srovnání kriminality imigrantů s kriminalitou majoritní společnosti. Samozřejmě zcela absentují jakákoli data týkající se přínosu migrace, místo nich autoři projektu naznačují, že žádné neexistují. Přestože o stránce chceteje.cz nelze hovořit jako o stránce propagující rasismus nebo dokonce neonacismus, můžeme o ní nepochybně tvrdit, že nepřímo podporuje xenofobii. Ostatně autoři se v tomto směru vyjadřují poměrně jasně sami: …nic takového, jako šťastný a úspěšný multikulturalismus v dlouhodobém hledisku nemůže existovat. Zastavme imigraci, dokud je ještě čas. Migrace je v očích autorů projektu zkrátka jednosměrný tok nepřizpůsobivých cizinců z kulturně odlišných regionů světa do Evropy a potažmo České republiky, který s sebou přináší pouze kriminalitu, zneužívání sociálních dávek a exotické nemoci. Poměrně úsměvný je v této souvislosti fakt, že autoři usvědčují sami sebe pokud ne vysloveně ze lži, pak alespoň z významné manipulace s fakty. Navíc s fakty, která sami uvádějí. Na stránkách totiž naleznete graf dokumentující nárůst počtu cizinců na našem území a také jejich národnostní složení. Zejména druhý graf ukazuje, překvapivou věc: největší počet cizinců na území ČR pochází z Ukrajiny. Pak následuje Slovensko, teprve na třetím místě je Vietnam následovaný Ruskem a Polskem. Ostatní národnosti nejsou v tabulce definovány. Je tedy zřejmé, že více než dvě třetiny cizinců žijících dlouhodobě u nás pocházejí z oblastí v zásadě odpovídajících naší kultuře. Jak se tato informace shoduje s tvrzením, že „velký počet imigrantů přichází do naší země z kulturně naprosto odlišných prostředí a nejeví velkou snahu o přijetí našeho způsobu života“? Pochopitelně nijak, ale o to autorům kampaně ani nejde. Smyslem totiž není snaha pravdivě informovat o problému migrace, ale v zásadě dvě věci – medializovat sama sebe a vzbudit obavy. Obavy, na které autoři také nabízejí lék – konzervativně-nacionální politiku omezující nejenom migraci, ale menšiny jako takové. Propaganda této ideologie je skutečným smyslem celého projektu.