Ulf K.

Ulf K. (celým jménem Ulf Keyenburg) je nepřehlédnutelnou osobností německé komiksové scény. Narodil se roku 1969 v Oberhausenu v průmyslovém Porúří; dnes žije s rodinou v Düsseldorfu. Vystudoval komunikační design na univerzitě v Essenu a v různých odstínech se svému oboru věnuje dodnes.

Vedle vlastní komiksové tvorby ilustruje knihy pro děti (spolupracuje se spisovatelem Martinem Baltscheitem), navrhuje plakáty a přebaly CD, ilustruje články v novinách a propagační tiskoviny. V roce 2004 získal na komiksovém bienále v Erlangenu cenu Maxe a Moritze pro nejlepšího výtvarníka z německy mluvících zemí. V Německu jeho knihy vydávají nakladatelství Reprodukt a Edition 52, v zahraničí pak belgické Bries, portugalské Polvo nebo americký Top Shelf. Ulf K. přispívá do komiksových magazínů (švýcarský Strapazin a francouzský Lapin).

Je pokračovatelem Hergého (Tintin) „ligne claire“, čisté linky, která nepracuje s objemy, stínováním nebo šrafurou, ale zjednodušuje se na čisté tvary a monochromatické plochy. Odvolává se i na Alaina Saint-Ogana, autora mj. legendárního stripu Zig et Puce z první poloviny 20. století, ze současnějších autorů připomíná jeho pevně usazená kresba preciznost Chrise Warea. Po vzoru kubistů jako by dekonstruoval realitu na elementární tvary – koule, kvádry, diagonály; ani zdánlivě přísná geometričnost ovšem neztrácí na hravosti. Naopak, s fantazií, jakou dokáže dětská představivost vtělit do stavby z dřevěných kostek, nachází Ulf K. za obrazy a linkami nové světy. Je srozumitelný dětem a současně si dokáže hrát s notně morbidní nadsázkou (viz třeba jeho kniha Tango se smrtí). V příbězích používá minima slov nebo text eliminuje zcela. Výtvarník tak musí ovládat schopnost precizně vyjádřit všechny časové posuny, pohyby a hnutí, emoce a nálady výhradně pomocí obrazu. Samozřejmě tento přístup stimuluje čtenářovu imaginaci a o to silnější je pak „vhled“ do světa komiksu. Aktuální hrdina Ulfa K. – pro jeho tvorbu symptomatický – Hieronymus B. je plachý úředníček, jehož proudy imaginace jsou podstatně širší než koryto každodennosti okolo něho.

 

www.mondgucker.blogspot.com

www.ulf-k.blogspot.com

 

 

 

 

KomiksFEST!

3. ročník komiksového festivalu 1.–8. 11. 2008

 www.komiksfest.cz