glosa Libuše Bělunkové

V minulém čísle jsme psali o auditu a následných vyhazovech v Galerii hl. města Prahy (GHMP). A o veřejném odporu. Od té doby se věci pohnuly k lepšímu. Na „jednání ve věci restrukturalizace“ galerie byla kromě dvou zaměstnankyň auditorské firmy BNV Consulting, pověřené ředitelky GHMP Petry Hoftichové a radního Ivo Vinše pozvána Milena Bartlová, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti, která zorganizovala protestní petici. Výsledek: konečně bude vypsáno výběrové řízení na ředitele/ku GHMP – do konce října. Úvahy o možnosti sloučení s Muzeem hl. m. Prahy údajně už nejsou ve hře. Bude také vypsán konkurs na hlavního kurátora, jehož má navrhnout odborná obec. Což by snad mohl být i vyhozený Karel Srp, čert ví. Ovšem, jednání je jedna věc, výsledek druhá, jak víme z humbuku kolem pražských grantů na kulturu, z únavného užvaňování hlasitých kritiků až do ztracena. Včasný odpor má zjevně vliv, viz případy Památníku národního písemnictví nebo Divadelního ústavu, musíme ale věci dotahovat do konce. Hlavní potíží už není lhostejnost, nýbrž předčasná ochablost. S tím je třeba jít do boje za další ohrožené části našeho kulturního systému, třeba pražskou Botanickou zahradu.