glosa Filipa Pospíšila

Politika má svá vlastní pravidla a ta jsou někdy obtížně pochopitelná. Vláda před sedmnácti lety schválila limity těžby uhlí, které chrání několik severočeských obcí před zbouráním. Nyní souhlasí s porušením těchto limitů – ale jen proto, aby mohly být obce opravdu natrvalo před těžbou uchráněny. Nerozumíte? Je to tak jednoduché. Severočeské doly měly zájem trochu přemístit linie těžby na dole Bílina. Vyhnuly by se tak jedné z obcí. Vláda jim vyhověla, ovšem s tím, že zároveň poněkud zpřísnila horní zákon. Navrhla zavést roční lhůtu, během níž musí těžební společnost dodat veškerou dokumentaci potřebnou k definitivnímu odpisu zásob uhlí. Zavedla také pokutu za porušení této povinnosti ve výši 20 milionů korun. To by mělo podle představ ministrů zabránit stávající praxi, kdy konečnému rozhodnutí o odpisu uhlí bránily uhelné společnosti tím, že prostě nedodaly poklady Českému báňskému úřadu, který jediný může dobývací prostor zrušit. Jenže tu zůstává háček. Obce ohrožené těžbou byly dosud znepokojené, že limity těžby zaručovalo v podstatě jen čestné politické slovo vlád. Na co a na koho se bude ale ve svých rozhodnutích ohlížet báňský úřad?