odjinud

Dnes už zapomenutému romantikovi Josephu von Eichendorff (1788–1857), rodáku z Ľubowic u Ratiboře, autoru novely Ze života darmošlapa, byla věnovaná 14. 9. minulého roku konference Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Účastnili se jí čeští, polští a němečtí badatelé a zprávu o ní přinesly Noviny Slezské univerzity v 1. čísle 13. ročníku (listopad 2007).

Proti pojímání Franze Kafky jako „rakouského“ spisovatele ostře vystoupil Vratislav Kadlec článkem Odcizený Kafka v revue Masarykovy univerzity Universitas č. 4/2007. – Knižní vzpomínky účastníka legendární kafkovské konference (Liblice, 27.–28. 5. 1963) Klause Hermsdorfa Kafka in der DDR. Erinnerungen eines Beteiligten (Berlin, Theater der Zeit 2007) recenzoval v literární příloze týdeníku Prager Zeitung č. 51–52/2007 Volker Strebel. Autorovi vytkl, že si popletl literárního kritika Jiřího Hájka (na konferenci „nezvykle ostře“ reagoval na Hermsdorfův referát) s politikem téhož jména.

Polemiku Milana Kundery a Václava Havla z přelomu let 1968/69 Český úděl, v níž na stránkách Hosta do domu dále pokračovali Jaroslav Střítecký a Lubomír Novotný, přetiskl kompletně v 1. čísle nového ročníku Literárních novin Jakub Patočka i s vlastním komentářem Návrat k důležité rozpravě.

O konferenci V mezidveří kulis a smrti (Brno, 16.–17. 3. 2007) věnované životu a dílu filosofa Josefa Šafaříka (1907–1992) referoval v Divadelní revui č. 4/2007 David Drozd.

Pouze tři nekrology básníka, germanisty a myslitele Rio Preisnera (zemřel 2. 8. 2007 v USA v státě Indiana) se sešly v bibliografické databázi Ústavu pro českou literaturu AV ČR: jeden agenturní v Lidových novinách a dva v Katolickém týdeníku od Zdeňka Jančaříka (č. 34/2007) a Jaroslava Meda (č. 48/2007). – Chatrný nekrolog v LN, zcela ignorující Preisnerovu básnickou činnost, pobouřil Ivu Kotrlou v Akordu č. 3 z listopadu minulého roku.

Předmluvu k Budějovické trilogii Františka Hobizala (Karmelitánské nakladatelství 2007) napsal Věroslav Mertl. Trilogii tvoří romány z let 1964–67 Budějovické nálady, Volání budějovických zvonů a Bomby na Budějovice a samostatně vyšly v nakladatelství Jelmo (1997–2000).

Medailon Tomáše Ungára (2. 9. 1946, Praha – 9. 9. 1997, Tel Aviv), jenž se stal známým pod pseudonymem Čan a jehož básnické dílo začalo vloni vydávat nakladatelství Triáda, publikoval v lednovém Roš chodeš Michal Kosák.

Pod titulek Ženy 2006 shrnula Marta Ljubková v revui Souvislosti č. 3/2007 své soudy o prozaické prvotině Jakuby Katalpy Je hlína k snědku? (Paseka 2006), čtvrté próze Petry Hůlové Umělohmotný třípokoj (Torst 2006), druhém románu Radky Denemarkové Peníze od Hitlera (Host 2006), třetím prozaickém opusu Magdalény Platzové Aaronův skok (Torst 2006) a čtvrtém románu Terezy Brdečkové Slepé mapy (Odeon 2006).

František Knopp

 

Německo

První letošní číslo měsíčníku Literaturen se v hlavním příspěvku věnuje tématu Psaní dnes – jak autoři přežijí a v několika příspěvcích nabízí vícero názorů na německý literární a knižní trh. Šéfredaktorka Sigrid Löfflerová v úvodním článku s názvem Ve víru hlavního proudu (Im Sog der Stromlinie) nejprve vyzdvihuje pozitiva současné situace. Německy psaná literatura dosahuje vysoké úspěšnosti v prodeji, nedávno zřízené literární ceny Německá knižní cena a Cena Lipského knižního veletrhu se rychle dostaly do povědomí širší veřejnosti a jejich získání znamená i výrazný nárůst prodejnosti oceněného titulu. Objevilo se také několik nových malých nakladatelství, která zaujala svými neotřelými koncepty. Potud dobré zprávy. Na trhu s 95 000 novými tituly (za rok 2007) vládne nadprodukce, životnost knih se výrazně zkracuje. Jestliže dříve titul pobýval v nabídce knihkupectví tři až čtyři měsíce, dnes je to pouhých šest týdnů, během nichž musí čtenářskou obec zaujmout, jinak je jeho osud zpečetěn. Víc než polovina obratu v prodeji knih je dosažena v pěti či šesti knihkupeckých řetězcích, které tak výraznou měrou definují trh. Rozhodující je, které knihy najdete na knihkupeckých pultech vyložené obálkou nahoru. Tituly, které vykukují „jen“ hřbetem z regálu, nemají šanci. Jak zjistili psychologové, rozhodnutí o koupi proběhne během dvou minut, takže určující je obálka a text či doporučení na zadní straně, dál se kupující nedostane. Také proto je z pohledu marketingových oddělení nakladatelství, ale i recenzentů nutno pojmenovávat nové trendy a módy v literatuře, které mají usnadnit kupujícímu volbu a zároveň ho utvrdit v tom, že se pořád „něco děje“. Podle Löfflerové se však německy psaná literatura vyznačuje výraznou tematickou a stylovou zaměnitelností, a to do té míry, že i rakouská literatura je spíše součástí německy psaného mainstreamu než svébytným proudem. Tento směr podporuje mimo jiné i Německá knižní cena, udělovaná ve Frankfurtu nad Mohanem Svazem německých knihkupců a nakladatelů. Čtivost, přístupné téma, formální líbivost bez velkých stylistických nároků, takové rysy nesou mnohé vybrané tituly. Umělecké novátorství se zdá být spíše na závadu. Autorských samorostů ubývá, proto pokud se objeví někdo jako například loni Ilija Trojanow, je zájem, alespoň pro začátek, zajištěn. Dnešní začínající autoři sami sebe vnímají výrazně marketingově, požadována je po nich schopnost variability a flexibility na poli literárním i mimo ně. Několik let mohou spoléhat na stipendia, ceny, studijní pobyty – po čtyřicítce už by se ale podle Löfflerové měli i co do kvality textu výrazně přiblížit ranku takového Handkeho či Botho Strauße. Jinak se může stát, že jejich hvězda rychle pohasne.

Eva Vondálová