Ela, Hela a stop

Tuto část hry Autostop od Ivana Vyskočila z roku 1961, do níž přispěl dvěma výstupy tehdejší kulisák Divadla Na zábradlí Václav Havel, považovali divadelní vědci, ale i oba autoři za ztracenou. Text vypátrala Lenka Jungmannová a s autorovým svolením ji publikuje v A2.

Osoby: Ela

Hela

Řidič

 

(Ela a Hela se procházejí po silnici.)

Ela: Poslyš, Helo…

Hela: Copak, Elo?

Ela: Ta naše Lída… viď?

Hela: No…

Ela: Ale stejně – je to skvělé, jak se dokážem obětovat pro své drahé, viď?

Hela: No…

Ela: Jak se dokážem pokořit…

Hela: No…

Ela: A víš, čím to je?

Hela: No?

Ela: Tím, že máme své etické zásady…

Hela: Tak, tak.

Ela: Svoji lidskou hrdost…

Hela: Tak, tak.

Ela: Své dobré vychování…

Hela: Tak, tak.

Ela: Své společenské postavení…

Hela: Tak, tak, Elo. To, co my dokážem, to by nedokázal každý…

Ela: Karel ne, viď?

Hela: Kdepak Karel!

Ela: Jiřina taky ne, viď?

Hela: Kdepak Jiřina!

Ela: A Osvald, Osvald teprv ne, viď?

Hela: Kdepak Osvald!

Ela: Kdepak, ti by to nedokázali! A víš, čím to je?

Hela: No?

Ela: Tím, že nemají své etické zásady…

Hela: Viď?

Ela: Svoji lidskou hrdost…

Hela: Viď?

Ela: Své dobré vychování…

Hela: Viď?

Ela: Své společenské postavení…

Hela: Tak, tak. No vidíš – a my, při našem postavení…

Ela: Vychování…

Hela: Tak, tak… při naší hrdosti…

Ela: A zásadách…

Hela: Tak, tak – při tom všem dokážeme jít na silnici a autostopovat…

Ela: A obětovat se tak pro své drahé…

Hela: Ta naše Lída…

Ela: Však počkej, po dnešku bude všechno jiné… jen co ten autostop poznáme na vlastní kůži…

Hela: Však počkej, jen co se přesvědčíme, co je to vlastně za lidi, co berou cizí děvčata na silnicích do svých aut…

Ela: Však počkej, my si pak s naší neteří Lídou už poradíme…

Hela: Tak, tak…

Ela: Co myslíš, mají ti lidi vůbec nějaké své etické zásady?

Hela: To tedy jistě nemají!

Ela: A nějakou svoji lidskou hrdost?

Hela: Tu teprv ne!

Ela: A nějaké své vychování?

Hela: To už vůbec ne!

Ela: A nějaké své společenské postavení?

Hela: Postavení? Jéje, holka, bůh ví, co je to vlastně za lidi!

Ela: A bůh ví, co tím vším vlastně sledují…

Hela: Bůh ví, holka, bůh ví…

Ela: Bůh ví… ale my se nebojíme, viď?

Hela: Viď?

Ela: Poslyš, že v tom autostopu je až něco nemorálního, že jo?

Hela: Je to žebrota.

Ela: A velká?

Hela: A velká!

Ela: Vidíme to teď na vlastní oči.

Hela: A velká…

Ela: A velká… Poslyš, Helo…

Hela: A velká… Copak, Elo?

Ela: Čím to, že nám ještě nikdo nezastavil, když tady autostopujeme už několik hodin?

Hela: To je přece jasné! Na první pohled se na nás totiž pozná, že máme své etické zásady.

Ela: Své etické zásady, viď?

Hela: A svoji lidskou hrdost.

Ela: Svoji lidskou hrdost, viď?

Hela: A své dobré vychování.

Ela: Své dobré vychování, viď?

Hela: A své společenské postavení.

Ela: Své společenské postavení, viď?

Hela: Tak, tak… ach, ta naše Lída!

Ela: Poslyš, Helo…

Hela: Copak, Elo?

Ela: Když nám nikdo nezastaví, tak ten autostop vlastně vůbec nepoznáme!

Hela: No dovol! Snad bys s nimi nakonec nechtěla někam jet?

Ela: Chraň bůh! Mám přece své etické zásady… A svoji lidskou hrdost… A své dobré vychování… A své společenské postavení… Myslela jsem jen, že by nám měl někdo zastavit, abychom si ho prohlédly zblízka…

Hela: A plivly mu přitom případně do tváře…

Ela: No, to bychom případně mohly…

Hela: Ale jak to udělat, aby nám někdo zastavil?

Ela: Musíme vypadat míň seriózně, trochu jako ty dnešní flundry…

Hela: Můžem třeba zpívat, co říkáš?

(Zpívají „Písně, dcery ducha mého“.)

Ela: Nic, viď?

Hela: Nic.

Ela: Hm.

Hela: Hm.

Ela: Tak zkusíme ještě trochu poskakovat…

Hela: Elo!

Ela: Já vím… jen trošičku…

(Poskakují.)

Hela: Zase nic, viď? Tak já už nevím…

Ela: Je na to asi nějaký speciální fígl.

Hela: Asi.

Ela: Asi na to bude nějaký speciální fígl.

Hela: Asi. Asi na to existuje nějaký speciální fígl.

Ela: Viď? Asi jo. Nějaký speciální fígl.

Ela + Hela: Fígl, viď? Viď, fígl?

(Ela zkouší různé „fígly“. Hela ji pozorně sleduje.)

Hela: Poslyš, Elo!

Ela: Copak, Helo?

Hela: Přiznej se, že tě to celé trochu vzrušuje?

Ela: No dovol, Helo!

Hela: Přiznej se, že tě na tom vábí jistý přídech dobrodružství?

Ela: No promiň, Helo!

Hela: Přiznej se, že se v tobě zase ozvala ta falešná romantika, kterou jsem musela v tobě vždy, a zvláště v mládí, potlačovat?

Ela: Víš dobře, že mě to odpuzuje, a že to dělám jen z obětavosti ke svým blízkým. Ach ta naše Lída… Ale máme přece své etické zásady, svoji lidskou hrdost, své dobré vychování, své společenské postavení!

Hela: Jsi starý romantik!

Ela: Ty máš co povídat, právě ty! Jako bych tě neznala! Anebo myslíš, že jsem zapomněla například na jaro 1910, kdy si celá brněnská Vesna šuškala o tvém vztahu k profesoru Přibskému? A myslíš, že si nepamatuju, jak byl potom Přibský – aby nebyl skandál – přeložen do Vídně, do Algemaine Bürgeliche Mädchenschule, Hasenstrasse sechzehn…

Hela: Dreizehn… Elo! Slíbilas mi přece, že to jméno přede mnou již nikdy nevyslovíš! A teď tohle! No dobře!

Ela: Sechzehn… Tak vidíš! A to nebyla romantika, co? Šestnáctiletá žába a pan profesor? No?

Hela: Dreizehn! Můj vztah k Romanovi bylo čisté dívčí vzplanutí, za něž jsem se nikdy nestyděla, ale nevím, jestli bys totéž mohla říct ty například o svém vztahu k profesoru Žahourovi! Stačí si ostatně vzpomenout na báseň, kterou Žahourovi otiskla v devátém roce Moderní revue:

Já šalmaj svoji smáčím šílenou

zas ve jezeře tvého Tělesna…

Ela: Sechzehn! Helo, jsi krutá a cynická! Měla by ses stydět! Copak jsi mi neslíbila, že mi nikdy nepřipomeneš Otakarovo jméno?

Hela: Dreizehn! Jak ty na mě, tak já na tebe! A zrovna to řeknu: Žahour!

Ela: Tak ty takhle? No dobrá! Přibský!

Hela: Tsss! Žahour! Žahour!

Ela: Tsss! Přibský! Přibský! Přibský!

Hela: Tsss! Žahour! Žahour! Žahour! Ža-
hour!

Ela: Tsss! Přibský! Přibský! Přibský! Přibský! Přibský!

Hela: Žahour!

Ela: Přibský!

Hela: A to nemluvím o tom, jak jsi chodila vždycky odpoledne se studentem Baldou na kluziště!

Ela: Vždycky je lepší chodit se studentem Baldou na kluziště než večer s redaktorem Kopřivou za město!

Hela: Balda byl propadák!

Ela: Kopřiva škrabák!

Hela: A já stejně vím, od koho máš toho Heyduka!

Ela: A myslíš, že já nevím, od koho máš toho Jóžu Úprku?

Hela: A já stejně vím, proč smažíš vždycky 20. června vdolky!

Ela: A myslíš, že já nevím, proč máš na pianinu toho porcelánového jelena?

Hela: A co Čipera?

Ela: A co Machoň?

Hela: A co Veverka?

Ela: A co Pokorný?

Hela: Mlč o Pokorném!

Ela: Pokorný! Pokorný!

Hela: Veverka! Veverka!

Ela: Machoň! Machoň!

Hela: Čipera! Čipera!

Ela: Kopřiva! Kopřiva!

Hela: Balda! Balda!

Ela: Přibský! Přibský!

Hela: Žahour! Žahour!

Ela: Přibský! Kopřiva! Machoň! Pokorný!

Hela: Žahour! Blada! Čipera! Veverka!

Ela: Přibský! Pokorný! Sechzehn!

Hela: Žahour! Veverka! Dreizehn!

Ela: Helo, neměly bychom se takhle škádlit! Máme přece své etické zásady!

Hela: Máš pravdu! A svoji lidskou hrdost!

Ela: Tak, tak. A své dobré vychování!

Hela: Tak, tak. A své společenské postavení!

Ela: Náš život, drahá Helo, ostatně nikdy nebyl lehký…

Hela: My jsem neměly nikdy na růžích ustláno…

Ela: Život se s námi prostě nikdy nemazlil…

Hela: A vidíš – přesto jsem si dokázaly uchovat své etické zásady!

Ela: A svoji lidskou hrdost!

Hela: A své dobré vychování!

Ela: A své společenské postavení!

Hela: A vždycky jsme se obětovaly za své blízké!

Ela: Přestože se život s námi nemazlil…

Hela: Přestože jsme samy neměly nikdy na růžích ustláno…

Ela: Přestože náš život prostě nebyl nikdy lehký…

Hela: Kdyby byli všichni jak my… holka!

Ela: To by nebyly nikdy na světě války, viď?

Hela: To určitě nikdy! Co abychom zkusily ještě jeden fígl: zároveň zpívat a poskakovat…

Ela: Helo!

Hela: Já vím… jen trošičku…

(Zpívají a poskakují.)

Hela: Nic, viď?

Ela: Nic.

Hela: Ti lidé nemají etické zásady!

Ela: Ani lidskou hrdost!

Hela: Ani dobré vychování!

Ela: Ani společenské postavení!

Hela: A nechají nás tu stát u příkopu jako dvě zmoklé slepice!

Ela: A tolik jsme se obětovaly pro své blízké!

Hela: A nikdo nás nemá rád!

Ela: Jen Žahour nás měl rád… a kdo ví, jestli…

Hela: Jen Přibský… a kdo ví, jestli…

Ela: Jen Balda… a kdo ví, jestli…

Hela: Jen Kopřiva… a kdo ví, jestli…

Ela: Jen Čipera… a kdo ví, jestli…

Hela: Jen Machoň… a kdo ví, jestli…

Ela: Jen Veverka… a kdo ví, jestli…

Hela: Jen Pokorný… a kdo ví, jestli…

Ela: Ti by nám jistě zastavili!

Hela: Přibský, Kopřiva, Machoň a Pokorný jistě…

Ela: Žahour, Balda, Čipera a Veverka by se ani nerozpakovali!

Hela: Ach bóže, Jóža Úprka!

Ela: Ach bóže, Adolf Heyduk!

Hela: Ach božuk, 20. června vdolky!

Ela: Ach bžolky, porcelánový jelen!

Hela: A porcelánový sechszehn!

Ela: A porcelánový dreizehn!

Hela: A přece jsme neumřely!

Ela: Že ne, viď?

Hela: Elo… koukni… zastavilo auto!

(Dívají se za scénu.)

Ela: Jdi k němu!

Hela: Co já? Jdi ty!

Ela: Mám mu plivnout do tváře?

Hela: Zatím s tím počkej… až jak bude vypadat…

(Na scénu přichází Řidič.)

Ela: Co myslíš, jak vypadá?

Hela: Těžko říct… řekni mu něco!

Ela: Člověče, co si to dovolujete! (šeptem k Hele) Tak?

Hela: Tak, tak…

Ela: Co si o nás vlastně myslíte? Tak?

Hela: Dobrý, dobrý… jen dál!

Ela: Copak jsme nějaké flundry?

Hela: Nějaká žebrota?

Ela: Na nás si nepřijdete, styďte se!

Hela: Ach ta naše Lída…

Řidič: Dobrý den, dámy! Obávám se, že tu běží o nějaké menší nedorozumění, nezastavil jsem totiž vám, ale jen tak… abych tak řekl… náhodou… totiž přesněji řečeno z nutnosti… to víte, to tak na člověka najednou přijde…

Ela: Tak vy jste nezastavil nám? No vidíte, jaký jste! Ach, Helenko, jsme samy na celičkém světě!

Hela: A tolik jsme se v životě dokázaly obětovat!

Řidič: Když dovolíte, dámy, chtěl jsem jenom poznamenat, že jsem vám dost dobře nemohl zastavit, když jste přece vůbec nezamávaly…

Hela: Cože?

Řidič: Že jste vůbec nezamávaly…

Ela: Cože?

Řidič: Upozorňuji jen, že jste vůbec neza-
mávaly…

Hela: No dovolte, jak se opovažujete!

Ela: My, a zamávat! No to je vrchol!

Hela: Zamávat? My! Takový fígl!

Ela: Copak jsme nějaké flundry?

Hela: Nějaká žebrota?

Ela: A jestli chcete něco vědět, tak my jsme nikdy v životě na nikoho nezamávaly! Nikdy v životě, pane! Nikdy!

Hela: A nikdy také nezamáváme, pane, nikdy v životě, nikdy!

Řidič: Potom lze ovšem očekávat, že vám také pravděpodobně nikdy v životě nikdo nezastaví…

Hela: Pane! Máme přece své etické zásady!

Ela: Svoji lidskou hrdost!

Hela: Své dobré vychování!

Ela: Své společenské postavení!

Hela: Své dobré zvyky a obyčeje!

Ela: Své rodinné tradice!

Hela: Své památky, vzpomínky a ideály!

Ela: Svoji čest, své jméno a svou skvělou pověst!

Hela: Své neteře, zesnulé a příbuzné!

Ela: Své blízké a své drahé!

Hela: Své Žahoury a Přibské!

Ela: Své Kopřivy a Baldy!

Hela: Své Čipery a Machoně!

Ela: Své Veverky a Pokorné!

Hela: Své Heyduky a Úprky!

Ela: Své 20. června vdolky!

Hela: Své porcelánové jeleny!

Ela: Své útulno a čisto!

(Tempo i hlasitost narůstají.)

Hela: Své krajky, vlajky a nemoce!

Ela: Své myšlenky, perořízky a příručky!

Hela: Své kanáry, strýce a snáře!

Ela: Své prádelníky a pelestě!

Hela: Své polštáře a breviáře!

Ela: Své historické romány!

Hela: Své bačkory!

Ela: Své ságy!

Hela: Své dečky a své pradědečky!

Ela: Své diáře, smetáčky a halušky!

Hela: Své pilulky, zástěrky a záděrky!

Ela: Své šlojíře, kapsáře a cypřiše!

Hela: Své květináče, pařenáče a zavináče!

Ela: Své vláčky, ptáčky a hračky!

Hela: Své tašky, pračky a značky!

(Hlasitost je maximální a tempo zběsilé.)

Ela: Své šlupáře, kráže a hábiše!

Hela: Své flamtroky, ksiboje a zumvaše!

Ela: Své bluntráky, kanduše a mojáky!

Hela: Své znalky, gyrdyje a mortušky!

Ela: Své anaparty, cumboně a ksantušky!

Hela: Koukni, Elo, on odjel…

Ela: Tak vidíš… A Lídě by určitě neodjel!

Hela: To určitě ne…

Ela: Ach ta naše Lída!

Hela: Co my v tom životě máme?

Ela: Jen své etické zásady…

Hela: Jen svoji lidskou hrdost…

Ela: Jen své dobré vychování…

Hela: Jen své společenské postavení…

Ela: Jen své dobré vychování…

Hela: Jen své společenské postavení…

Ela: Jen své etické zásady…

Hela: Jen své dobré vychování…

Ela: Jen své etické zásady…

Hela: Jen své etické zásady…

Ela: Jen své etické zásady…

(Hovor je stále tišší a jeho tempo pomalejší.)

Hela: Jen svoji lidskou hrdost…

Ela: Jen své etické zásady…

Hela: Jen své dobré vychování…

Ela: Jen svoji lidskou hrdost…

Hela: Jen své společenské postavení…

Ela: Jen své etické zásady…

Hela: Jen své společenské postavení…

Ela: Jen své dobré vychování…

(atd.)

(Hovor se zvolna mění v šepot, šepot ve stále tlumenější až takřka neznatelné rytmizované pohyby a gesta, jež potom pomalu vyústí do naprostého klidu a ticha.)