eska2látor 2

Šušká se, že Plzeň seškrtá finance na kulturu. Že rok 2010 nebude příznivý, tušíme, Plzeň ale kandiduje na Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015. Zpracovala si plán rozvoje města a chce se stát celorepublikově významným kulturním centrem. „Odrazí se krize na snížení rozpočtu na kulturu v roce 2010? Pokud ano, jak, a jaký to bude mít dopad na kandidaturu?“ zeptala jsem se. „Finanční krize se odráží na celkovém rozpočtu každého města v ČR. Dopady jsou vidět již teď. Ale abychom to neviděli jen negativně – krize může přispět i k tomu, že výběr projektů bude s přihlédnutím k omezeným prostředkům ještě přísnější a kvalitnější. Krize může být i podnětem k tomu, aby si společnost uvědomila, že kultura a kreativní průmysl mohou být jednou z důležitých hybných sil ekonomického rozvoje,“ odpověděl mi Petr Šimon, manažer projektu plzeňské kandidatury. Jak to bude s rozpočtem na kulturu, však ani po další prosbě o konkrétnost nevím.