eska2látor 2

V poslanecké sněmovně se 9. září udál zajímavý test vztahu poslanců nejen k životnímu prostředí, ale především k soukromému vlastnictví. Ukázal, že poslanci ČSSD, KSČM a také více než deset poslanců ODS chce, aby stát mohl na soukromých pozemcích zahájit stavbu, aniž by se s vlastníkem dohodl nebo mu zaplatil. Zákon, který poslanci prosadili i přes nesouhlas vlády a řady ekologických organizací, byl navrhován s odůvodněním, že umožní urychlení výstavby rychlostní komunikace R35. Nakonec je ale znění zákona daleko obecnější a podle slov Pavla Černohouse z Ateliéru pro životní prostředí přináší úpravu, podle níž: „Vyvlastňovací úřad bude mít nově právo umožnit neprodlené zahájení stavby prostřednictvím zřízení věcného břemene. V praxi se tedy budou moci opět začít stavět silnice na soukromých pozemcích, a investora nebude nic nutit k tomu, aby je získal do svého vlastnictví.“ Poslance od přijetí zákona neodradilo ani opakované upozorňování poslanců Ambrozka a Bursíka, že je návrh protiústavní a bude soudem zrušen.