eskA2látor 1

Po svém nástupu do funkce ministr kultury Jiří Besser přislíbil (mimo jiné i v rozhovoru v A2 č. 18/2010), že nebude v rozpočtu na rok 2011 škrtat peníze na granty na kulturní aktivity. Při jednáních o podílu výdajů na kulturu na vládě se pak příliš neprosazoval, a tak letos opět (již třetí rok za sebou) tento podíl poklesl. Bez podpory církví výdaje kapitoly ministerstva kultury letos tvoří pouhého 0,49 procenta státního rozpočtu. Jak si všimla ve svém lednovém vyjádření Marta Smolíková, ředitelka ProCulture, nejvíce bylo ubráno příspěvkovým organizacím, na podporu tzv. živého umění má být letos vynaloženo stejně jako loni (pokud do této kapitoly započítáme i nový Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí s rozpočtem 177 milionů). I když ministerstvo dosud nezveřejnilo podrobný rozklad rozpočtu, zdá se, že svůj slib ministr možná splní. Tedy pokud přidělené peníze dokáže řádně využít a nedojde k velkým tzv. rozpočtovým opatřením (během roku 2009 jich bylo provedeno 48 a celkové výdaje byly o celých 8,5 procenta nižší než rozpočet po schválených změnách).