Boj o literární časopisy

Boj o existenci literárních časopisů a obecněji o budoucnost celé české kultury pokračuje. 4 miliony korun, slíbené literatuře ministerstvem kultury, jsou pouhým dorovnáním na plošný 35% škrt, který se týká všech odvětví živé kultury. Více, včetně podrobných finančních výčtů a zveřejnění dosavadního průměrného (a poměrně skandálního) honoráře redaktora Tvaru, se dozvíte na stránkách časopisu Tvar. Této problematice se budeme podrobněji věnovat v A2 č. 6/2009.