Mimikry a Jezero

Lubomír Dostál (nar. 1950 v Brně) je sochař a malíř, člen skupiny Odjinud, Sudetské pětky a Spolku olomouckých výtvarníků. Jeho základním tématem je vnitřní krajina, často promítnutá do té viděné. Zahlazené keramické vegetační trsy skrývají rozmanité dutiny, kde se musí cosi podezřelého dít, jenomže divák tam přes mohutná stébla či houby nedohlédne. Život raší vevnitř. Organický základ mají i Dostálovy zásahy do architektonických objektů a projekty ve volném prostoru, které autor mohl začít realizovat až po roce 1989. Já mám z jeho díla nejraději grotesky, zde například socha úředníka nazvaná Mimikry nebo Potravinový řetězec, a sérii soch a pláten Koupání (90. léta) – pro hmatatelnou lehkost mohutných těl, rituálně rozložené atributy vesnické dovolené a pohledy plavců vzhůru, přímo do hvězd.