odjinud

Zkrácený překlad studie Willyho Lorenze (1914–1995) Wer war Thomas Garrigue Masaryk? Das Rätsel seiner Abstammung ze sborníku k padesátinám Otty Habsburského Virtute Fideque (Wien – München 1965) otiskl Vlastivědný věstník moravský č. 2/2010.

Roš chodeš v květnovém čísle alespoň anotací upozornil – recenze zatím nikde žádná – na sborník příspěvků českých a německých bohemistů na konferenci o Pavlu Eisnerovi z listopadu 2008 Paul Pavel Eisner: Na rozhraní kultur (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2009).

České tradici překládání dramat Williama Shakespeara, pokračující nejaktuálněji pracemi Martina Hilského a Jiřího Joska, věnoval studii Pavel Drábek v Theatraliích č. 1–2/2009. Nový časopis, navazující na teatrologickou řadu sborníku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a hlásící se k někdejšímu studentskému internetovému časopisu Yorick, je dílem brněnských a olomouckých teatrologů.

Funkci vlastních jmen ve Fimfáru Jana Wericha zkoumá studie Pauliny Wozniakové v polské Bohemistyce č. 4/2009.

O nedávném objevu pásků s rozhlasovými „mládežnickými“ reportážemi Ludvíka Vaculíka Vašek je pašák aneb Jak si děláme pověst (z dubna 1962) a Markéta touží po řece aneb Jak je život těžký (z ledna 1963) psal v Týdeníku Rozhlas č. 23/2010 Vilém Faltýnek.

Hru Václava Havla z roku 1963 Zahradní slavnost nově do americké angličtiny přeložil a předmluvou opatřil Jan Novák (Office Party, Jiří Krechler 2010). – Název prvního anglického překladu Zahradní slavnosti od Very Blackwellové (nelichotivě ji zmiňoval Jiří Voskovec v dopisech Werichovi) zněl The Garden Party.

K polemice Romana Jocha s postmoderním relativismem a neomarxismem Václava Bělohradského (Distance č. 4/2005) se vrátil Ondřej Lehký ve studii Václav Bělohradský: Ve jménu stromů a jepic do boje za lepší svět! (Distance č. 3/2009).

Rozdíl mezi diskusí a polemikou vysvětlil v pozdravném dopisu účastníkům semináře Evropan Milan Kundera (Senát ČR, 29. 9. 2009) Milan Kundera. Text z února 2010 otiskly Literární noviny č. 22/2010 v rámci diskuse Jaká je česká literatura posledních šedesáti let?.