odjinud

Autor hymny Josef Kajetán Tyl, básník Máje Karel Hynek Mácha a kritik Josef Krasoslav Chmelenský vystupují v Minutovém dramatu Jiřího Justa, druhé z patnácti dramatických hříček s tematickým zadáním „Jedna minuta s J. K. Tylem“, zahrnutých do sborníku Divadelní minutky 2 (editorky Martina Černá a Marta Ljubková, týdeník A2 – Transteatral 2008, 55 stran).

Utlumení kulturních aktivit ve Vrchotových Janovicích, nadějně započatých návratem ostatků baronky Sidonie Nádherné do půdy zámeckého parku v květnu 1997, konstatoval v týdeníku Prager Zeitung č. 22/2008 Peter Becher.

V představování osobností českého literárního exilu pokročil Viktor A. Debnár v Literárních novinách č. 25/2008 k Antonínu Kratochvilovi (1924–2004) ze známé brněnské literární rodiny, editorovi trojdílné antologie dokumentů Žaluji.

V Babylonu č. 9 z 26. 5. 2008 V. A. Debnár představil Jana M. Kolára (1923–1979), dnes nezaslouženě zapomenutého exilového esejistu, spoluzakladatele časopisu Svědectví, jenž v exilu definitivně vyměnil češtinu za francouzštinu. Dobrodružný život a knihy J. M. Kolára inspirovaly Lubomíra Martínka k novele-eseji Dlouhá partie biliáru (Paseka 2004).

V Perspektivách č. 12, příloze Katolického týdeníku č. 23/2008, připomněl Karel Skalický medailonem 10. výročí úmrtí Vladimíra Neuwirtha, autora Apokalytického deníku (1976).

Jednoznačně pro radar v Brdech se vyslovil v rozhovoru pro Divadelní noviny č. 12/2008 Pavel Kohout. – V témže čísle DN, v retrospektivní rubrice Takoví jsme byli, si můžeme přečíst Kohoutův zápis v pamětní knize Divadla S. K. Neumanna z 19. 4. 1953, zakončený známými verši: „Na překonání bouří psot a tísní!/ Aby se život rozletěl jak pták/ Aby se láska stala dobrou písní,/ se kterou se dá letět do oblak!“

Milan Uhde doprovodil několika poznámkami v revue Akademie věd ČR Národní 3 č. 2/2008 sérii snímků Oldřicha Škáchy ze zkoušek hry Václava Havla Odcházení v divadle Archa.

Z českých tištěných médií jenom Lidovým novinám stálo za povšimnutí – v článcích Jana Rejžka a Ludvíka Vaculíka z 12. a 17. 6. t. r. – úmrtí slovenského prozaika Jána Johanidesa (1934–2008).

V Tvaru č. 12/2008 se kritik Milan Jungmann rozloučil s kolegou Antonínem Jelínkem, který zemřel 25. 5. t. r. Příští týden, 10. 7. by se dožil 78 let.

414 slovníkových hesel obsáhla již Literární encyklopedie Salonu, literární a kulturní přílohy Práva. První se objevilo v č. 233 ze 6. 9. 2001. Zatím poslední heslo před prázdninovou pauzou patří v Salonu č. 573 z 19. 6. 2008 Edgaru Dutkovi (* 21. 5. 1941, Břeclav).