Kleslo jmění i výnosy z investic

Podle Pavlíny Kalousové, výkonné ředitelky Fóra dárců, dopadla zatím krize na nadace a nadační fondy relativně mírně. Nejisté ovšem je, jak bilanci promění vládní reformy.

Jak podle vašich zkušeností dopadá finanční krize na nadace a nadační fondy?

Situace se mezi nadacemi a nadačními fondy mění. Do jisté míry je to i tím, že v posledních letech vzniklo dost nových subjektů, ať již firemních nebo soukromých. Z toho by se dalo usuzovat na neupadající zájem o nadační činnost. U nadací a nadačních fondů, které existují již delší dobu, ale zároveň pozorujeme mírný dopad recese. Podle odhadů členů Asociace nadací a nadačních fondů jde zhruba o šestiprocentní pokles v objemu prograntovaných prostředků za poslední rok.

 

Setkáváte se s tím, že mají nadace a nadační fondy kvůli krizi až existenční potíže nebo problém s plněním svého poslání?

Řada velkých nadací, které pravidelně podporují neziskové organizace a potřebné ve všech oblastech, utrpěla ve finanční krizi přímo, a to poklesem hodnoty svého nadačního jmění i výnosu z investic. A i když se tato situace pomalu napravuje, právě toto jsou pro nadace prostředky, se kterými mohly operovat podle aktuálních potřeb.

 

Jak se v souvislosti s krizí chovají dárci?

Na mírném vzestupu je dárcovství jednotlivců, kteří si začínají vybírat své projekty. My jsme například v projektu www.darujspravne.cz, který se věnuje podpoře individuálního dárcovství, od jeho spuštění na konci loňského roku získali více než šest milionů korun. Roste i forma nefinančního plnění, například formou dobrovolnictví či pro bono poradenství, tedy různé formy zapojení zaměstnanců firem do veřejně prospěšných projektů. To se děje nejčastěji ve prospěch ekologických, sociálních a zdravotních projektů a také částečně u vzdělávacích. U těch kulturních je zapojení zatím minimální, zřejmě z důvodu nezájmu či nezkušenosti kulturních organizací. A to je, podle mého názoru, škoda, protože mnohdy je na zapojení zaměstnanců vázána další finanční pomoc ze strany firmy i zaměstnanců samotných.

 

Jak hodnotíte vládní novelu zákona o nadacích a nadačních fondech? Odráží skutečné problémy nadací a nadačních fondů, se kterými se v době krize potýkají?

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech je přínosná už tím, že odstraňuje některé administrativní překážky a slaďuje praxi s legislativou. Například vyjasňuje, co u nadací a nadačních fondů znamenají správní náklady a náklady programové, neboť doposud, i když nadace uspořádala nějakou prospěšnou osvětovou kampaň nebo seminář, mohlo se jednat o správní náklady, což bylo pro dárce matoucí a mnoho nadací mohlo, i v důsledku poklesu financí v období recese, narážet na plnění stanoveného procenta na správní náklady. Zdá se to jako minimální změna, ale pro nadace, a vlastně i pro veřejnost, to přináší právní jistotu. Dále novela umožňuje transformovat nadační fond na nadaci v případě, že nashromáždí dostatek prostředků a obsahuje další logické úpravy.

 

Pozorujete v souvislosti s krizí v oblasti nadací a nadačních fondů i dárců nějaký pozitivní vývoj?

Ano, i u nadací a nadačních fondů vidíme profesionalizaci, hledání nových cest a přehodnocování potřeb ve společnosti. Klíčové ovšem nyní bude, jak budou vypadat reformy, které nová vláda připravuje, a jakým způsobem se postaví k podpoře dárcovství, neziskových organizací a angažovanosti občanů. Například formou daňových úlev.

Pavlína Kalousová je výkonná ředitelka Fóra dárců, věnuje se problematice společenské odpovědnosti firem a neziskovému sektoru. Pracuje jako konzultantka, je místopředsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, přednáší společenskou odpovědnost firem a strategický leadership na VŠE.