Přesvědčit na třetí pokus

Po dvou sbírkách z kategorie „neurazí, ale nenadchne“ vydává Ladislav Puršl (nar. 1976) svůj básnický Záznam. Záznam, který záznamem není.

Staršími básněmi Ladislava Puršla, ač poněkud bezbarvými, přece jen probleskoval autorův talent (zejména ve druhé sbírce Mločí mapa z roku 2008, viz A2 č. 6/2009). Optimisticky založený čtenář proto nejspíš otevře nový svazek s jistým očekáváním. Co když se autorovi napotřetí přece jen podaří přijít s verši, které by v úhrnu nebyly jen kultivovaným potvrzením té nejběžnější stávající konvence?

 

Od andělů ke každodennosti

Už po několika stránkách nové sbírky Záznam je to jasné: Puršl se rozhodl pro překvapivě radikální změnu poetiky. Patos na hraně kýče z Paměti vody (2004), v němž pro samé anděly, hady, „zlé duchy“ a „bledé stěny“ není kam šlápnout, i poněkud ohranou přízračnou melancholii s funebrálními motivy v Mločí mapě přenechal jiným – a oběma nohama stanul na zrádné půdě takzvané každodennosti.

Po prvním přečtení celé sbírky by to člověk skoro označil za přestup roku – Puršl básní s dříve netušenou lehkostí, samozřejmostí a imponující nonšalancí, ba co víc, někdejší skalní patetik si pustí do veršů i humor, pokud se sám přirozeně nabízí (kdy jste se u současné poezie naposledy zasmáli a nebylo to ironické zachechtání?). Autor už nerovná slova do latě, aby za každou cenu vytvořila Poezii, a zachází s nimi sice s nezbytným respektem, ale bez dřívější křečovitosti. Díky tomu konečně může skutečně tvořit, a snad i díky předchozím zkušenostem se mu to leckdy daří přesvědčivěji než leckomu z dalších básníků „oslovených realitou“. Neopisuje a nevypisuje se, natož aby jen chudě popisoval – místo toho prvotní impuls vnímavě přetváří v nový, svébytný celek, a to s vyváženým přispěním intelektu i intuice: „Otec si zouvá pracovní boty,/ jedna padá na zem, oválným tunelem/ vtahuje noc, nadechne ji do sebe/ a vydechne malá zvířata na zeď zahrady.// Neviditelná struna oddělila tkáň,/ prověšená kapka se téměř dotýká země.“

 

Otevření tajené místnosti

K tomu, aby básně nebyly přespříliš hruškovské, jim pomáhá onen „zenový“ rozměr, avizovaný v textu na obálce (jenž jinak svou přímočarou chlubivostí může nadělat víc škody než užitku). S inspirací Východem si u nás básníci pohrávají rádi a často, a to napříč poetikami i generacemi, takže to v kontextu současné poezie zdaleka není nic exotického. V tomto aspektu se ovšem Záznam, věren svému názvu, docela dobře vyhýbá vnější efektnosti a dalším svodům (doslovných nápověd typu „mysl vystupuje/ z ulpívání“ tu není mnoho). Žádné „východní“ hrátky s formou či tematikou, ale symptomaticky pozměněný způsob nazírání. Pohled lyrického subjektu je pozorný, a přitom „nebere vše“, dává si na čas, než ze změti každodenních banalit uloví moment, díky němuž se cosi změní, prolomí, vymkne, „otevře tajenou místnost“ – a pak umlkne, zaznamenán s veškerou básnickou přesností („Smích leze po stěně/ jako mokrá skvrna.“). Takzvaná skutečnost nemá, alespoň v této poezii, jinou možnost než pokaždé znovu uniknut, uhnout před zvěcněním a braním „od kusu“. V tom lze spatřovat, neobávámeli se velkých slov, etický i filosofický rozměr nových Puršlových básní. Název sbírky, Záznam, tedy nakonec vyznívá spíš polemicky a rozporuplně: je to záznam, který není záznamem (v běžném slova smyslu) – a právě proto je tak přesný.

 

Setrvačnost tíhy i lehkosti

Puršlova nová sbírka má ovšem tu přednost i úskalí, že se dobře čte. Jenže právě druhé, třetí či další čtení odhalí, že se s chválou není třeba ukvapovat. V druhé polovině sbírky autor začíná hřešit na to, že mu to jde tak dobře od ruky, a další básně jako by přibývaly tak trochu ze setrvačnosti. Některé z nich navíc neunesou vlastní tíhu, anebo naopak (častěji) lehkost. Zázračná proměna banality v mnohoznačně rozbíhavou událost vybízející k meditativnímu zahloubání či, jak se píše na obálce, „sebeironicky důvtipné účasti“, se pak zkrátka nekoná, neb se konat nemůže. Citujme třeba (celou) báseň Babička: „Zakletá ve fotografii/ den ze dne žloutne,/ ale má alespoň/ dostatek světla.“ Dobře, a dál?

Pár nepovedených veršů, stejně jako povědomé tóny tu rudčenkovské („pokoje naplnila slast“), tu borkovcovské (U snídaně), tu dokonce kolmačkovské (Meluzíny), ovšem nemění nic podstatného na tom, že obrat o dobrých sto osmdesát stupňů se Ladislavu Puršlovi vydařil – a že rozhodně není třeba činit v dohledné době další.

Autorka je bohemistka.

Ladislav Puršl: Záznam. Revolver Revue, Praha 2010, 68 stran.