xxx

Jan Zábrana

(1931–1984)

 

Kdo mi to říkal, že ulpěly na stromech

silněji zoufalé listy v podzimu časném?

To nikdo neví, zda cestou k pohromě

je moje cesta za snem.

 

Dvacet let čeká vlak. Topeniště planou.

Proč neodjel by? Ty už nepřisedneš.

Je to vlak bez oken. Odjíždí na noc

a z noci bezvýhledné.

 

 

16. října 1951