eskA2látor 1

Maturitní generálka z českého jazyka a literatury, jež proběhla v týdnu od 11. do 15. 10. 2010, rozhodně nebyla ztrátou času. Díky ní si dokážeme lépe představit ono tajemné ústředí s názvem CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), jeho nároky, požadavky i řeč. Rys č. 1 – obsese administrativními aspekty, počínaje sporem nad typem svorek testů po barvy psacích potřeb. Rys č. 2 – stylistická topornost velké části výchozích vět k opravě, jež znemožňuje odlišit správné od chybného. Rys č. 3 – záliba v definicích, jejichž výklad však při hlubším zamyšlení vystihuje více než jedinou odpověď. Rys č. 4 – nesmyslná aplikace termínů (nejprve má student za úkol doplnit odpověď na sérii rétorických otázek a v další podotázce k témuž textu má na základě definice „forma otázky, jež nevyžaduje odpověď“ doplnit odpovídající pojem). Z testu i písemné zkoušky, jež „testuje produkci textu v mateřském jazyce“ a v níž „originalita není předmětem hodnocení“, plyne pro maturanty i jejich učitele především to, že je lépe držet se všech mantinelů a co nejméně uvažovat. Protože pokud se zamyslíte, mohli byste překročit stanovený limit – interpretací, slov i minut.