Soubor PRVOUKA - polotovary

Dnes už pozapomenuté šedé plastové krabičky o rozměrech 11 x 12 x 4 cm s vyraženým nápisem ZDE STISKNI byly českým objevem roku 1973. Každá z nich obsahovala jeden výukový film pro kazetový projektor KP 8 Super, který filmovou pásku díky navinutí na speciální cívku přetáčel jako nekonečnou smyčku (efekt strojové důslednosti, který se mimoděk objevuje i v syntaxi popisku: „na cestě… domů… se vracejí domů“). Normalizace musí neustále opakovat samu sebe. Ovšem maminka, jakkoli robotická, je i v tomto kontextu naše jediná maminka. Věčný záměr a věčný obrázek. K souboru dále patří filmové smyčky Požár v bytě, Podzimní práce v sadě nebo Slimáček polní.

 

FILM č. 29 ŠKOLA A DRUŽINA

Děti přicházejí spolu s jinými spolužáky do školní budovy. V šatně se odstrojí, své věci si pečlivě pověsí a uspořádají. Potom jdou do třídy. Dopoledne je vyplněno vyučováním. Před polednem vyučování končí, učitelka odvádí děti do školní jídelny. Tam společně stolují. Odpoledne děti pobývají ve školní družině. Zde si hrají, připravují se na vyučování, provozují různé sporty nebo cvičí na zahradě. Když se vrací maminka z práce, zastaví se pro děti a odvádí si je domů.

Určení: Vědět, co je dopoledne, poledne, odpoledne a kterými činnostmi dětí jsou tyto části dne vyplněny. Popsat rozdíl mezi vyučováním a pobytem ve školní družině.

 

FILM č. 30 V RODINNÉM KRUHU

Na cestě ze školní družiny domů pomáhají děti mamince při nákupech a společně se vracejí domů. Před večerem si hrají, věnují se různým zájmovým činnostem (např. hře na klavír), sledují televizní pořad. Potom společně s rodiči večeří. Po večeři si připravují školní potřeby na druhý den, vyčistí si boty a chystají se ke spánku. Napřed se ale umyjí, převléknou do ložního prádla a uléhají. Maminka i tatínek jim přejí „dobrou noc“ a děti usínají.

Určení: Vědět, co je večer a noc, a znát činnosti, které se konají večer doma před spaním. Znát rozdíl mezi obědem a večeří. Povědět, co jsme dnes jedli k obědu, co k večeři.