David Šmitmajer: Ascarid (2010)

Obraz složený ze spletité skrumáže čar vznikl jako vizuální část instalace založené na pětadvacet let staré datové kazetě. Ascarid pracuje se dvěma zvukovými kanály pásky. Pravý obsahuje datový záznam, na levém – původně prázdném – se v důsledku nesčetného přehrávání usadila stopa kontinuálního poškozování, defektní šum ohranosti. Z původně prázdného kanálu je amplifikací vytažen zvuk rozkladu, stopa zanechaná častým používáním. Výsledkem propojení a přepočítání neharmonických kmitů z obou kanálů je monotónní hluková nahrávka. Obraz, zachycující pouhých několik milisekund zvukového záznamu, byl získán kolmým skládáním neharmonických kmitů.