eskA2látor 2

Troufám si tvrdit, že součástí ideje „moci bezmocných“ je i idea „bezmoci mocných“. I demokratický režim totiž bývá někdy deficitní, když na jedné straně stále zůstává arogantní moc, která si myslí, že ti dole mají jen bezmocně poslouchat. Kdo se domáhá svých práv, je samozřejmě ostrakizován. A to bez ohledu na podobu politického zřízení. I mocní se ale někdy cítí být bezmocnými. I mnozí politici všech úrovní se občas musí sklonit před angažovanou veřejností a použít jejích metod, například založit občanské sdružení či sbírat podpisy. Politická moc a ekonomický vliv jsou prostě nedostačující, takže musí použít i síly občanské společnosti. Příkladem je petice za urychlenou dostavbu dálnice D8 přes České středohoří a silnice R43 od Brna na sever, která se jednoduše vyvěsí na úřední desky a je „odpracováno“. Proč by měl politik sbírat podpisy někde u infostánku? Ani legitimita moci vzešlá z voleb tedy nemusí stačit k tomu, aby měla u občanů respekt a úspěch. Za peníze se vše zkrátka koupit nedá!