Bůh bydlí na bílém obláčku

Vítězným snímkem soutěže letošního festivalu v Cannes se stala novinka amerického režiséra Terrence Malicka Strom života. Na festivalové projekci se přitom film setkal s rozporuplnými reakcemi.

Rozhodnutí poroty 64. ročníku filmového festivalu v Cannes o nejlepším snímku jeho soutěže můžete považovat za odvážné i drzé. Vítězný Strom života totiž na konci své festivalové projekce vyvolal kromě potlesku také znechucené bučení. Pátý snímek Terrence Malicka zkrátka náleží k dílům, která diváky rozdělují. Tato charakteristika je natolik výstižná, že takřka přehlušuje jakýkoli jiný dojem z filmu.

Strom života se ve dvou a půl hodinách snaží – a to zcela bez nadsázky – obsáhnout původ Země a na modelovém příběhu americké rodiny z padesátých let charakterizovat určité lidské archetypy. Toto zobecnění má navíc divákovi umožnit, aby se s dílem nepřímo ztotožnil. Z vizuálně nesmírně pohledného filmu je však až příliš patrné režisérovo nově nabyté okouzlení možnostmi digitálního obrazu (ale i rozpohybovanou kamerou v rukou Emmanuela Lubezkého). Ještě horší je nicméně dokonalá duchovní povrchnost a představa, že velké umění vzniká syntézou okamžitě atraktivních obrazů a klasické hudby, jejíž statut stvrdily přinejmenším roky uplynuvší od jejího vzniku. Spíše než by hledal klíč k uchopení modelového příběhu s osudovými přesahy, rozhodl se Malick umořit diváka obrazy.

 

Uhynutí na doslovnost

Zatímco v Tenké červené linii (The Thin Red Line, 1998) se proslulý režisér pohyboval na rovině nedořečenosti, a přesto dokázal snímek jednoznačně zacílit, ve Stromu života spoléhá na planě poetické scény, třeba když zestárlý hrdina (s okázale útrpným výrazem Seana Penna) sleduje v dunách sám sebe v dětském věku. Ještě děsivěji doslovná je pak scéna, v níž hluboce věřící Malick nechává zabírat proti obloze proud vody z kropicí hadice, zatímco hlas hlavní hrdinky říká: „Tam bydlí Bůh.“ Vypadá to jako malba z obálky jehovistického magazínu, forma sdělení patří tamtéž. „Malick se zakecal s Bohem,“ napsal o filmu ve svém blogu šéfredaktor profesního magazínu Screen Mike Goodridge.

Obavy vyvolané trailerem, v němž zní (stejně jako ve filmu) Smetanova Má vlast, že snímek bude jakýmsi všeobjímajícím kompilátem opulentních scén, se naneštěští naplňují. Malick jako by toužil natočit svou 2001: Vesmírnou odyseu (2001: A Space Odyssey, 1968). Nejenže však přišel pár dekád po funuse, ale zejména nedokázal odpoutat pozornost od použitých technologií, jež by v ideálním případě – a u Kubrickova opusu tomu tak bylo – měly být „neviditelné“ a takříkajíc všité do díla.

Tato potřeba vystavovat velkolepé pravdy a atraktivní obrazy mrzí o to více, že ve výjevech ze životů hlavních postav dokáže Malick bez tradiční dramatické skladby zachytávat jedinečné imprese, které vystihují obtíže vyrůstání tří bratrů. Scény z let dospívání sourozenců, které vojensky cepuje jejich otec (Brad Pitt), jsou sdílné právě tím, jak pracují s náznaky, neurčitostí a z toho vycházejícím napětím. Právě kvůli těmto momentům by bylo nespravedlivé říkat, že je Strom života vyloženě ovládnut doslovností. Nebudeme ale zastírat, že na ni i tak uhynul. Roztříštěnost díla umožňuje konstatování, že zatímco v příběhu americké rodiny dokáže rezonovat bez podbízivé konkrétnosti, ve chvílích, kdy se doslova obrací k nebi, ubíjí newageovým duchovnem. Malick jako by se nemohl rozhodnout, zda chce bystřit smysly pohyblivou kamerou a oslnivými barvami, či stimulovat ducha.

Výhra jeho filmu v Cannes se tak rovná situaci, kdy by festival vyhrálo třeba Gibsonovo Umučení Krista (The Passion of the Christ, 2004) – tedy snímek vizuálně atraktivní, těžko napadnutelný pro „ušlechtilý záměr“, spirituálně plochý, přesto předstírající duchovní hloubku. Jak se úspěšně pohybovat mezi intimním příběhem a velkými myšlenkami, předvedli v canneské soutěži jiní – nejvýrazněji Lars von Trier (Melancholia, recenze viz strana 39) a Naomi Kawase (Hanezu). Tito režiséři totiž neměli nutkání kompenzovat nenápadná gesta doslovností.

Autor je člen mezinárodní federace filmových kritiků FIPRESCI.

Strom života (The Tree of Life). USA, 2011, 138 minut. Režie a scénář Terrence Malick, kamera Emmanuel Lubezki, hudba Alexandre Desplat, hrají Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastainová ad. Plánovaná premiéra v ČR 21. 7. 2011.