eskA2látor 1

Asi to už nijak nepřekvapí, pokud současná vláda proti korupci a za vyšší šetrnost a vymahatelnost práva plánuje schválit novelu stavebního zákona, jejímž hlavním cílem je vyloučit občanská sdružení ze stavebních řízení, aby se urychlila realizace mnohých staveb. Přitom zrovna 1. června Nejvyšší správní soud opět rozhodl, že účast veřejnosti je zkrátka nezbytná. Jde tedy spíše o to utajit rozhodování úředníků, kteří se pak lehce stanou obětí různých zájmových skupin, a zároveň je třeba znechutit veřejnou angažovanost občanů a jejich sdružení a tím jim postupně zamezit v odhalování zbytečného utrácení veřejných prostředků. O čem se neví, o tom se ani nepíše a pak to vůbec neexistuje! Zbude tak více klidu na práci. Ovšem vyobcování veřejnosti ze stavebních řízení rychlost schvalování staveb a jejich realizaci zřejmě významně nezajistí. Důkazem jsou již teď desítky dopravních projektů, jež čekají na téměř 30 miliard korun. Vyloučením veřejnosti se fronta nerealizovaných projektů totiž jen natáhne a umožní vyšší korupci, větší plýtvání a častější porušování zákonů. Zkrátka a dobře: totální opak všeho, co prý chce tato vláda.