Ildikó Palová

Ildikó Palová je mladá slovenská malířka s maďarskými
kořeny. Navzdory tomu, že od dětství 
procházela uměleckými školami, od 
výtvarného kroužku na základní škole 
až po vysokou školu výtvarných umění, 
jde spíše o malířku samorostlou než obroušenou akademickými destičkami. Maluje v blízkosti svého těla a jeho 
příběhů. Akryl, zemité barvy a houpavé linie jsou intimní, léčivé pilulky pro ni 
samotnou. A co s námi, vykladači obrazů? Při výjevech Ildikó Palové není potřeba dívat se za roh rámu k nabytí vědomých 
či bezvědomých slin. Stačí přímo podržet pohled a koutky úst se zvlhčí samy.