Občané!

Vybírat z díla ruského konceptualistického básníka a performera Dmitrije Prigova je pošetilost. Prigov napsal přes pětatřicet tisíc básní, často zřetězených do neohraničitelných cyklů, a jeho hlavním dílem je samotná figura velkého, všem srozumitelného sovětského barda Dmitrije Alexandroviče Prigova. Dílo tohoto pěvce prosakuje bez ustání veškerým životem v zemi. Pro některé je jako Puškin, pro jiné jako Stalin, ale to je pořád málo.

Nastříhané proužky s proklamacemi nazvanými Ekologie přírody Prigov vyvěšoval na stromy v moskevských ulicích, za což – krom jiného – byl v roce 1986 uvězněn v psychiatrické léčebně, nebo je rozdával na soukromých výstavách a čteních – především ty z cyklu Ekologie duše. „Byla to doba zdůrazňování iracionality, sentimentality, extatických prvků a emocionality. Svá tehdejší hledání jsem označil za Novou upřímnost, kterou jsme tehdy všichni jednoznačně chápali jako opozici vůči brutálně oproštěnému a strukturálnímu psaní,“ komentuje autor tyto performance v mnohem pozdějším výboru z Proklamací.

 

Provolání Dmitrije Alexanyče Prigova k Lidu

 

Občané!

Zvíře vychází na stezku, a stezka je úzká, a zvíře to ví!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Zkáza lístečku je zkáza lístečku, ale zkáza druhého lístečku, to už je váš nesmazatelný hřích!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Neberte do rukou příliš mnoho od jednoho, nachomýtne se něco jiného – a nebudete to mít čím vzít!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Časté pochybnosti způsobují návyk pochybovat!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Podívejte se napravo od sebe, vlevo se už stejně dávno nikdo nedívá – není potřeba!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Kde je Řecko? Kde Itálie? Nic kolem nás nesvědčí o možnosti jejich existence!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Přijde deštík a zhatí naše dnešní plány! A co – naše dnešní plány?!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Okna vydrhnutá, oběd připravený, hosté za stolem – a ty jsi ještě na pochybách!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Zvíře se pustilo po vaší stopě a diví se neznámému zápachu – jste jedineční!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Jakmile nás zahlédnou švábi, utíkají – copak jsme tak strašní?!

Dmitrij Alexanyč

Občané!

V poslední době vás cítím nějak špatně, něco se mění!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Orel nad našimi hlavami se spouští, aby nám pohlédl do očí!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Slunce nesvítí každý den!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Věřte mi, milovat se navzájem je nejprostší východisko ze všech, která nám předkládají!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Co že jste dnes takoví nevlídní – ale no tak, no, no, no! Všechno bude dobré!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

V minulosti byli lidé tak nějak chráněnější, že? Pojďme se také ochránit!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Jen láska k vám mne k tomu pudí!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Člověk zamete podlahu v domě a jako by měl čistěji v duši!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Támhle na obloze je napsáno: pošet! ilčepoz! nejsebesa! ma!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Neříkám vám to poprvé: Milujte se! Ale vy mi nevěříte!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Vždyť vám říkám, že všechno to xxxxx nestojí za náš xxxxx!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Doma není o čem přemýšlet – všechno je zřejmé na úrovni předsudečného!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Jen se podíváš za roh a hned uskočíš – zjevně si musíš zvyknout!

Dmitrij Alexanyč

Občané!

Přicházíte domů a vaše mysl vás předbíhá, už je za kuchyňským stolem a posrkává horký čaj ze sklenice!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Nejste horší než vaše děti, jen jste na to zapomněli!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Mám vás rád, proto jsem přísný, někdy dokonce nadmíru!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Na světě není mnoho koutků živé přírody, jež by se shodovaly s prostorovou konstrukcí naší duše – najdete-li je, chraňte!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Nebojte se ticha, nekřičte tak hlasitě – všechno je na světě slyšet i tak!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Nezdržujte zvíře – musí běžet!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Čím je nás víc, tím hůře se něco vysvětluje prostými gesty a úsměvem!

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

U vchodu vašeho domu stojí souhrnný stín vašich předků, střeží pokoj vašeho domu.

Dmitrij Alexanyč

 

Občané!

Ale jakýpak rádce, jsem váš přítel!

Dmitrij Alexanyč

 

(1985–1987)

 

Obraz Reagana v sovětské literatuře

 

 –

Labuť, labuť prolétá

nad sovětskou zemí

leč i vrána prolétá

nad sovětskou zemí

 

Ach, labuti-Vorošilove

Ach, i ty – vráno-Berijo

Ach, má země, nevěsto

Věčné naivity!

 

 

 –

A tak si seděli

Na jedné větvi

Jeden Lenin – Lenin

Druhý Stalin – Stalin

Tichou rozmluvu

Po straně vedli

Křídly povívali

Na kraji země

Té země Východní

V Západním kraji

Světa uprostřed

Na větve kraji

 

 –

Šostakovič náš Maxim

Utekl do Německa

Jaká pitomost to dětská

Utíkat ne k nám, ale k nim

Navíc do Německa

 

Když dobře promyslíte

Ideově, otcovu symfonii

Leningradskou, je namířená

Proti synovi, té zmiji

A co z toho teď plyne

 

 –

Oni nás tak nemilují

Jak nás Stalin miloval

Oni nás tak nemordují

Jak nás Stalin mordoval

 

Bez jeho ženské něžnosti

Bez jeho mužské surovosti

Nudu od blaženosti

Už brzo nerozeznáme

Jako nějaký amík

 

 –

Reagan nás živit odmítá

A to se chlapec přepočítá

Vždyť u nich, tam se počítá

chceš-li žít, jez dosyta

 

A nám netřeba jeho chleba

Žijeme z Ideje, té je nám třeba

Však on se jednou zarazí: Kde jsou

A my už jsme v jeho srdci!

 

 –

Žijí si, netrápí se

Reakcionářští

Nu, můžeš je pochopit

Ale neodpustíš, nikdy

 

Vlastně, odpustíš

Ale nepochopíš, nikdy:

Vždyť jsou to reakcionáři –

A lehkovážně žijí

 

(1983)

 

15 moudrých ponaučení

 

Nikdy by mne ani nenapadlo někoho poučovat, uvádět příklady ze svého naprosto neimpozantního života či snad čísi mysl utvrzovat ve vlastních soukromých principech. Nikoliv. Nikoliv, nikoliv. Autorem těchto poučení je sám život.

A nám nezbývá než žasnout, kterak člověk dokáže prozřít pravdy, jež jej převyšují, a kterak se jimi v žádném případě nesnaží řídit.

 

1 Žiješ-li, žij řádně, ráno vstávej, ve dne pracuj, večer odpočívej, v noci spi,

nebo vůbec nežij.

 

2 Pracuješ-li, pracuj čestně, pracovitě, soustředěně, miluj svou práci,

nebo vůbec nepracuj.

 

3 Ženíš-li se, žeň se z lásky, važ si v ženě člověka, nezahýbej, zabezpeč jí i dětem přijatelnou existenci,

nebo se vůbec nežeň.

 

4 Jíš-li, jez polévku lžící, hlavní vidličkou, pij ze sklenice,

nebo vůbec nejez.

 

5 Kradeš-li, kraď smysluplně, vše si předem promysli, nezacházej příliš daleko, ber jen nutné, přemýšlej o následcích,

nebo vůbec nekraď.

 

6 Zrazuješ-li, zrazuj úplně, neohlížej se na nic, nežádej milost ani pochopení,

nebo vůbec nezrazuj.

 

7 Zabíjíš-li, zabíjej okamžitě, pořádně, nespoléhej se na náhodu, nedoufej v ospravedlnění,

nebo vůbec nezabíjej.

 

8 Vybíráš-li, vybírej,

nebo vůbec nevybírej.

 

9 Protestuješ-li, protestuj,

nebo vůbec neprotestuj.

 

10 Odjíždíš-li, odjížděj,

nebo vůbec neodjížděj.

 

11 Procházíš-li se, procházej se, kráčej, rozhlížej se na vše strany, povšimni si něčeho, mysli na něco svého,

nebo se vůbec neprocházej.

 

12 Přemýšlíš-li, přemýšlej o příčinách a následcích, o podstatě a projevech, o pravdivosti a lži,

nebo vůbec nepřemýšlej.

 

13 Věříš-li, věř beze zbytku, neumdlévej, nevymiňuj si důvody,

nebo vůbec nevěř.

 

14 Umíráš-li, umírej sám pro sebe, ne pro výčitku nebo užitek komusi, s čistým svědomím a s pocitem splněné povinnosti,

nebo vůbec neumírej.

 

15 Čteš-li tyto pokyny, čti je rozumně, neulpívej na povrchním smyslu, pronikni do jejich podstaty,

nebo vůbec nečti.

 

(1982)

 

Apoteóza Milicionáře

 

 –

Když tady stojí na svém placu Milicionář

Až do Vnukova se mu vše odkrývá

Hledí na Západ a na Východ Milicionář –

A prázdnota se za nimi odkrývá

A střed kde stojí Milicionář –

Odevšad se pohledu odkrývá

Odevšad je vidět Milicionář

Z Východu je vidět Milicionář

A z Jihu je vidět Milicionář

A od moře vidět je Milicionář

A z nebe vidět je Milicionář

A z podzemí…

Však on se také neskrývá

 

 –

Země má, kdo nás dva kdo pochopí

V dimenzích každodenního života

Hle úředník běží si do života

Inteligent utíká se od života

Dělník ve vodce má hlt života

Voják střílí o život a

Milicionář stojí prostřed života

A praví, kdepak je tu zvrat

Obrať se a staň

U těch našich u těch vrat

Národ spěchá jda do věčnosti

Básník stojí hledě do věčnosti

Vědec přemýšlí o věčnosti

Vůdcové nebojí se věčnosti

Milicionář zkrotí věčnost – i 

Obrátí návěstí naopak

A znovu chop se života a staň

U těch našich u těch vrat

 

(1975–1980)

 

Z knih Obraščenija Dmitrija Alexanyča Prigova k Narodu (CP-Garant, Moskva 1996) a Dmitrij Alexandrovič Prigov: Sovetskije těksty (Izdatělstvo Ivana Limbacha, Petrohrad 1997) přeložila Libuše Bělunková, báseň Když tady stojí na svém placu Milicionář přeložil Václav Magid.

Dmitrij Prigov (1940–2007) je ruský básník, prozaik, performer, výtvarník; vystudovaný sochař. Patří k zakládajícím a nejvýraznějším představitelům moskevského literárního konceptualismu (vedle básníka Lva Rubinštejna a prozaika Vladimira Sorokina). Od konce šedesátých let byl energickým členem a organizátorem moskevského undergroundu, nemohl veřejně vystavovat ani publikovat. Texty mu vycházely v tamizdatu, tedy v zahraničních časopisech a sbornících. V roce 1986 byl nuceně internován na psychiatrické klinice, odkud se dostal díky intervenci významných kulturních osobností v SSSR (včetně Belly Achmadulinové) i v zahraničí. Rozsah Prigovovy umělecké činnosti je neuvěřitelný: je autorem grafomansky neobsáhnutelného množství textů, performancí, koláží, kreseb, instalací, řídil též parodickou rockovou skupinu Srednerusskaja Vozvyšennost, která chtěla dokázat, že ruští posluchači nepotřebují melodii a reagují jen na klíčová slova v textu.