Facebook a zmenšující se svět

Co uvízlo v sociální síti

Na internetu jsme si čím dál bližší, tvrdí Facebookem vybraní výzkumníci. To na jedné straně usnadňuje mezilidskou komunikaci, na druhé straně jsme ale nuceni opakovaně si klást otázku, jak zacházet s osobními údaji a jak je účinně chránit.

Hrdinové povídky maďarského spisovatele Frigyese Karinthyho Láncszemek (Spojení) z roku 1929 věřili, že jakékoliv dvě bytosti na Zemi mohou být navzájem propojeny prostřednictvím nanejvýš pěti známých. V roce 1967 provedl americký sociální psycholog Stanley Milgram experiment, který byl později nazván Šest stupňů odloučení. Náhodně vybral necelé dvě stovky osob z Omahy v Nebrasce, poslal jim balíky a požádal je, aby je zaslali dál někomu ze svých známých, kdo by se mohl znát s konečným adresátem v Bostonu. Do cíle došla čtvrtina zásilek, a to v průměru po pěti a půl krocích (nejdelší cesta měla 12 kroků). V roce 2008 si nechal Microsoft vypracovat studii, po­­dle níž stupeň odloučení mezi uživateli chatu MSN dosáhl čísla 6,6.

 

Miliardy „přátel"

Všechna dosavadní čísla o blízkosti jednotlivých uživatelů však v druhé půlce listopadu překonal Facebook. Ve spolupráci s výzkumníky z Università degli Studi v Miláně totiž publikoval dvě velké studie, podle nichž dosahuje stupeň odloučení (nebo spíše spřízněnosti) mezi lidmi v této sociální síti 4,74. Tato data, získaná na základě zpracování údajů o 721 milionech aktivních uživatelů Facebooku, kteří mají mezi sebou navázáno 69 miliard „přátelství", byla hned přivítána jásotem nejen řady specializovaných médií zaměřených na oblast elektronické komunikace, ale třeba i mainstreamových New York Times. V největší dosud zveřejněné studii sociálních sítí bylo podle zpracovatelů i mnoha komentátorů dokázáno, že se svět během několika let razantní expanze Facebooku podstatně „zmenšil". Kromě tvrzení, že k sobě mají lidé jaksi blíž, připojuje Facebook i reklamní tvrzení, že počet uživatelů s více než stovkou přátel přesáhl 50 procent a toto číslo se neustále zvyšuje.

Tato optimistická zjištění se v médiích objevila jen krátce po vyjádření evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové, která ohlásila svůj úmysl revidovat více než patnáct let starou evropskou směrnici o ochraně osobních údajů, která by omezila možnosti Facebooku i například Googlu uchovávat a zpracovávat údaje o svých zákaznících. Proti tomuto záměru již v 42stránkovém elaborátu protestovalo zastoupení Americké obchodní komory při EU a prohlásilo, že „komora by chtěla varovat před pokusy řešit společenské problémy spojené s ,právem na zapomenutí‘ pouze vytvářením ne­­oprávněných povinností správců a zpracovatelů osobních údajů".

 

Komu patří údaje

Samotný Facebook je přitom vyšetřován kvůli problematickému nakládání s osobními údaji hned v několika evropských zemích – například v Německu, Švédsku, Finsku, Norsku a Dánsku. Nejaktuálnější šetření právě probíhá v Irsku, kde evropské zastoupení Facebooku momentálně sídlí. Podnět k němu dal v srpnu rakouský student práv Max Schrems. Ten již před časem Facebook vyzval, aby mu poskytl všechny osobní údaje, které o něm shromažďuje. Firma mu na tuto žádost zaslala soubor 1224 stran informací o jeho osobě, z nichž mnohé Schrems nikdy na facebookových stránkách neuvedl, jiné zase před časem vymazal. Patřily k nim například údaje o jeho bydlišti v Rakousku či o studiu na Univerzitě Santa Clara v Kalifornii. Facebook zároveň odmítl sdělit, zda uchovává také Schremsovy biometrické údaje, tedy především charakteristiky jeho obličeje, které využívá k identifikaci podle fotografie. Již zmíněné New York Times přitom citují rozhovor se Schremsem, v němž uvedl, že služby firmy i nadále využívá a proti sociálním sítím nic nemá: „Jen se mi zdá ironické, že společnost, která všechny vybízí k tomu, aby byli co nejtransparentnější, sama transparentní není."

Pro hrdiny Karinthyho povídky znamená nízký stupeň odloučení především komunikační výhody: řeší například to, jak rychle lze u samotného Forda zařídit opravu auta. V realitě sociálních sítí se Ford virtuálně ještě o malinko přiblížil, především však tyto nové nástroje komunikace spíše než skutečnou blízkost ustavily nerovnováhu, v níž se může odloučený a mlčenlivý vlastník internetové služby stát majitelem velké části „přátelství" na celé zeměkouli.