editorial

Dámy a pánové,

čtení o cizích neurózách léčí. Aspoň na chvíli (vyčíhali jsme příhodnou, předvánoční). A hlavně: „neurotické symptomy civilizace jsou možným předpokladem změn společenského uspořádání, nikoli nutně kolapsu". Rádi bychom nejen v tomto čísle A2 uctili neurotický pohyb jako citlivou reakci na společenskou situaci, jako jednu z podmínek tvůrčí jedinečnosti, jako dar „rozrušovat zaběhané… a schopnost onu zkušenost vyjádřit". Nezabedněný neurotik – autorka, čtenář, cyklista, větroplach, účetní ad. – si totiž dokáže ledacos živě představit. Domníváme se, že základem nedobrých občanských a politických rozhodnutí je ubíjení představivosti; potlačování neuróz, potlačování umění. Téma připravila Marta Svobodová, jejímž esejem doporučuji četbu začít (s. 18), neopomiňte též upřímné texty Jana Bělíčka (s. 17) a Antonína Tesaře (s. 11). Mimo téma možno čtení započít a) s. 15, 4, 3, 26 a 12 nebo b) 40, 16, 8, 38, 30, 34… Vynechávky se nedoporučují. – Od příštího čísla povede A2 šéfredaktor Karel Kouba. Přeji A2 neochabující touhu slídit po nepřizpůsobivém těkání v kultuře i společenském dění (třebaže se u tohoto neuroticky výkonného tvůrčího kolektivu ochabnutí vlastně neobávám). Vám, dámy a pánové, celá redakce děkuje za přízeň a přeje s novým rokem oživený zájem o život.

Konejšivé čtení vánoční!