eskA2látor 1

Česká republika je jakýsi podivný svět chamtivců, kteří, když se nemohou honosit rodovými tituly, jistí se alespoň těmi vědeckými. Vzdělancem ovšem nemusí být jen ten s titulem od jiného titulovaného vzdělance. Osoba s titulem by totiž měla po několika letech učení dokázat, že chápe cíl a metodologii příslušné vědy či oboru, a projít úspěšně mnoha zkouškami. Nejhorší variantou je pak nevzdělanec s titulem. Vzdělancem se asi chtěl stát i bývalý železničářský odborář a současný brněnský primátor za ČSSD. A tak se jeho jméno hezky natáhlo o zkratky Bc. a MBA. Ovšem jeho bakalářská práce neodpovídá normě, takže je to podměrečný bakalář. A tak se poněkud paradoxně stalo, že primátor hravě spolurozhoduje o použití miliard korun z veřejných peněz pro různé stavby, ale není schopen správně volit v případě vlastních statisíců vložených do svého vzdělání. Polovzdělanci naše peníze zkrátka vždy nalijí raději do betonu než do vzdělání národa.