eskA2látor 2

Že jsou si někteří rovnější, nás dnes pálí především na úrovni potyček o ekonomickou moc mezi chudou většinou a bohatou minoritou. Zdánlivě méně závažné třenice, třeba mezi skupinami co do počtu srovnatelnými, o moc spíše symbolickou se pak ze zřetele ztrácí. DOX může zvát na diskusi se sedmi „mladými osobnostmi, které se činností v různých oblastech společnosti – podnikání, umění, politice a občanském aktivismu – rozhodli změnit tvář svého okolí“, jejichž rod se nejprve na konci souvětí zpřesní na mužský, aby v názvu akce okázale triumfoval: „Přišel! Změnil! Zvítězil!“, podobně pro ČT24 pořad Fokus vyrobil další dokureklamu na knihu Kmeny, v níž parta mužských zástupců subkultur s pivem v ruce dumá nad tím, jak nadchnout pro „svou věc“ více příslušnic něžného pohlaví, aniž by byla byť jediná zástupkyně předmětu hovoru přizvána. Když došlo k vyhlášení Prémie Otty Wichterleho, dozvěděli jsme se v médiích o laureátce Vendule Bohlen Šlechtové především to, že pracuje, když sežene hlídání, peněžitou odměnou za vítězství splatí opravy baráčku a že manžel je její bývalý školitel. O fešákovi, který získal stejné ocenění, víme bohužel jen to, že studuje čich motýlů. Peněz dostali stejně – tak co, rovnosti bylo učiněno zadost.