napětí

Kalifornské městečko Anaheim děsí policejní brutalita směřovaná vůči latinskoamerickému obyvatelstvu. Jednadvacátého července střelila skupina strážníků prchajícího neozbrojeného Manuela Diaze nejprve do nohy a ve chvíli, kdy upadl, následovala kulka do hlavy. Místní obyvatelé, kteří se shromáždili, aby proti podobnému „oficiálnímu“ postupu protestovali, poté čelili policejním psům, slznému plynu a gumovým kulkám, které ve městě proslaveném Disneylandem mířily i na děti a matky s kočárky. Další místní Latinoameričan Joel Acevedo byl zabit policií následující den kvůli údajnému pokusu o krádež auta. Místní občan Cesar Cruz pro Democracy Now řekl: „Vzhledem k tomu, že se jedná o osmé střílení za uplynulý rok, v němž byli zapleteni policisté, jsou místní obyvatelé skutečně rozčílení.“ Gustavo Arellano, editor nezávislého magazínu OC Weekly, dodává: „A mají skutečně proč.“

 

Po obsazení farmy Somonte na jihu Španělska se 24. července rozhodli nezaměstnaní zemědělští dělníci z odborového svazu SAT zabrat další nevyužívanou zemědělskou půdu – farmu La Turquilla, která spadá pod správu armády. Ministerstvo obrany tu vlastní 1 200 hektarů, z nichž přitom využívá pouhých dvacet. Diego Cañamero, mluvčí SAT, prohlásil, že cílem okupace je „vrátit půdu do rukou pracujících“. Vzhledem ke čtyřicetiprocentní nezaměstnanosti v kraji Seville považuje svaz za nepřijatelné, aby ať už veřejné, či soukromé zemědělské pozemky ležely ladem.

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila proces veřejné konzultace k ustavení komunitních médií v České republice a tvorbě příslušného legislativního rámce, který zatím chybí. Komunitní média jsou vedle médií veřejné služby a soukromých médií třetím typem mediálních organizací. Liší se vyšší mírou participace občanů, organizací občanské společnosti a sociálních skupin. Fungují nezávisle na státu a trhu, nejsou navázána na politické strany a neusilují o zisk. Jejich hlavním posláním je dát prostor k vyjádření lidem, které reprezentují, a to tak, že jim umožňují média přímo provozovat a v této činnosti je i školí. Akademičtí pracovníci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK proto vyzývají v otevřeném dopise veřejnost k posílání e-mailů s vyjádřením podpory pro vytvoření odpovídající legislativy (e-mailová adresa je [email protected]).