Likvidace kultury

Dvě slovenské kauzy

Dva za sebou následující skandály způsobily u našich sousedů neobvyklou občanskou aktivitu. Nejprve to byly podezřelé okolnosti výběrového řízení na kulturní prostor A4 v centru Bratislavy. Zanedlouho poté dopadla další rána v podobě státní dotace pro soukromou galerii Danubiana, která se má stát centrem současného umění.

Bratislavské prostory A4 bychom bez nadsázky mohli označit jako středisko slovenské alternativní kultury. Společnou snahou několika různě zaměřených občanských sdružení vznikl unikátní prostor, kde si přišli na své příznivci progresivních forem divadla, hudby, tance či vizuálního umění. Pro milovníky statistik zástupci A4 uvádějí osm set kulturních akcí za dobu osmi let existence instituce.

A4 dlouhodobě sídlila v budově Národného osvetového centra (NOC) v Bratislavě. Během doby svého fungování neměla asociace nikdy svůj prostor jistý, smlouvy o spolupráci byly vždy prodloužené jen na půl roku. Situace se vyhrotila loni v dubnu, kdy A4 obdržela fakturu od NOC, která žádala uhrazení dvojnásobku běžných poplatků za energie. Asociace se obrátila na ministerstvo, odkud jim navíc nepřišla ani přiznaná dotace. Hrozilo, že neobnoví svůj provoz. Nakonec se ale vše urovnalo, poplatky byly sníženy a přiznaný grant doručen.

 

Možná přijde i kouzelník

V prosinci minulého roku se na prostory A4 konalo výběrové řízení. Odborná komise se skládala především z vyslanců ministerstva kultury a NOC. Nerozhodli se pro A4 s jejím mezinárodním renomé a neotřesitelnou pozicí v uměleckém provozu, ale pro neziskovou organizaci Cylinder, která byla založena jen pět dní před uzávěrkou a nabízela kouzelnický program. Kulturní provokaci undergroundových kapel a alternativních představení nahradí usměvavý a neškodný kouzelník. Taková je vize kultury podle slovenských představitelů moci. Cylinder však nesplňoval podmínku nejméně tři roky trvající kulturní činnosti. Hartusící kulturní obci tak legálně poskytl oprávněnou námitku.

Slovenský ministr kultury Daniel Krajcer následně požádal NOC, aby výsledky zrušila a vypsala nové výběrové řízení. Důvodem však nebyla, jak by někdo mohl očekávat, neodbornost komise či pomýlený výběr, ale to, že ani A4, ani Cylinder prý nesplnily podmínky soutěže. Do nové soutěže se asociace už nechce přihlásit, její zástupce Ľubomír Burgr nevěří v její transparentnost. A4 na konci roku 2011 skončila smlouva a musí se vystěhovat.

 

Kauza slovenské „Kunsthalle“

Další rozbuškou na slovenské kulturní scéně byl „vánoční dárek“ v podobě státní dotace soukromé galerii Danubiana a oficiálně deklarovaný záměr učinit z této galerie centrum současného umění (tzv. Kunsthalle). Z celého rozhodovacího procesu byla vyřazena odborná veřejnost, neexistoval projekt, který by udělenou částku legitimizoval. Soukromá sbírka, jejíž kvalita je pro mnohé problematická, má tak bez diskuse přejít do státního majetku.

Danubiana dlouhodobě připravovala své rozšíření, v poslední době se však potýkala s finančními problémy. V prosinci ministr kultury oznámil svůj úmysl zachránit Danubianu a přeměnit ji na Kunsthalle. Teoretička a kurátorka Diana Majdáková lapidárně popisuje proces, který tomu předcházel, na svém blogu: „Ředitel galerie Vincent Polakovič je mimořádně šikovný manažer, který dokáže nadchnout ty správné lidi a získat finanční podporu pro své projekty. Obešel neprůstřelnou hradbu ministerstva kultury a peníze na záchranu krachující galerie se mu podařilo vylobbovat přímo na ministerstvu financí. Získané peníze (dvanáct milionů eur) by zjevně jen tak neprošly strukturami MK SR, proto je ministerstvo dále přerozdělilo mezi více projektů. Díky finančnímu příspěvku soukromé galerii se pak narychlo připravil projekt jejího rozšíření pro potřeby Kunsthalle (…), těsně před celou transakcí byla založena do té doby neexistující nezisková organizace Via Danubia.“ O založení Kunsthalle na Slovensku se přitom umělci a aktivisté snaží už od roku 1997. V následné reakci zveřejnila slovenská kulturní obec výzvu k odvolání slovenského ministra kultury a uspořádala protestní happening.

Je zjevné, že slovenská vláda systematicky ničí kulturní projekty a vytlačuje kulturu na okraj společnosti. Jeden člen výběrové komise prý navrhoval, aby se A4 přesunula na periferii. Stejně symbolické je i to, že se Danubiana nachází mimo hlavní město. Není žádnou novinkou, že kultuře v současném ekonomickém a politickém klimatu hrozí zánik. Měli bychom se ale zamyslet nad tím, proč kulturní obec aktivizuje až hrozba její vlastní likvidace.