odjinud

V devátém letošním čísle časopisu Host je tematický blok věnovaný Michelu Houellebecqovi. Kromě jiného zde najdeme text Nevinná od jeho matky, Lucie Ceccaldiové, která reaguje na knihu Elementární částice: „V roce 1998 si jeden kamarád, co ke mně chodil na návštěvu, zapomněl na stole noviny. Otevřu je a vidím tam držku svého syna (…). Je mně úplně fuk, co můj syn chce nebo nechce, ať si klidně píše ty svoje škrábanice, to je mi úplně jedno. Ale když používá moje jméno v takové sviňárně, tak si koleduje leda o ránu holí do palice, a může si být jistý, že mu ta rána vyrazí všechny zuby.“

Tvar č. 19 zahajuje obsáhlý rozhovor Svatavy Antošové s editorem Janem Šulcem. Mluví se pochopitelně především o knihách, ale dojde i na obecnější témata: „Ovšem tím, že je všeho nepřeberné množství, vytratila se stmelující funkce kultury, kterou jsem dříve pociťoval. Nenalézám témata, která by k sobě dokázala připoutat lidi z nejrůznějších oblastí a spojit je navzájem.“ Dojde samozřejmě i na kulturní dluhy: „Existují celá obsáhlá díla čítající tisíce stran, jejichž vydání už se patrně já nedožiji. Jen namátkou: obsáhlé deníkové dílo Egona Bondyho, čítající desítky sešitů; obrovské teoretické, teatrologické a uměnovědné dílo Vratislava Effenbergera; více než dvacet šest svazků Bilance z pera Františka Kautmana; rozsáhlé esejistické dílo Jana Vladislava; tisíce stran myšlenkových deníků Ladislava Hejdánka a další a další.“ Máme co dohánět.

Tamtéž se Patrik Linhart v oblíbené rubrice Haló, tady čistička dostává za hranice vizionářské jurodivosti. Konstatuje například, že „česká literární scéna zahyne na vlastní debilitu“, nebo že je „totální fífan“, ale nikdy by nenutil dívku k botoxu.

Páté letošní číslo „časopisu pro ochranu přírody a krajiny“ Veronica má téma „Podporujme svého sedláka“ a věnuje se alternativám k zemědělsko-potravinářsko-obchodnické mašinerii. Dočteme se zde o tradici a pomalém návratu k samozásobitelství, o tom, co dnes obnáší být venkovanem nebo co je komunitní hospodaření. S tématem souvisí i inspirativní rozhovor s Miloslavem Hlavsou, ředitelem obchodního družstva Konzum, který mluví nejen o fungování jednoho z nejúspěšnějších družstev (má 600 zaměstnanců a vlastní ho 3 980 rodin v regionu), ale právě i o podpoře regionálních potravin.

–red–