Připrava na pronásledování umění, 2011

V roce 2011 byl v Maďarsku schválen zákon omezující svobodu projevu pod hrozbou pokut a vězení. Poučili jsme se z historie, je nutné se připravit na budoucnost, umělci by proto měli trénovat, aby vydrželi fyzické a psychické dopady současných technik mučení.

1) šedesát hodin bez spánku

2) dvě minuty bez vzduchu

3) osm minut ve vodě o 8 °C

4) deset minut fackování

5) mučení vodou