Druhý otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové od šéfredaktorů českých literárních periodik

Praha, 14. 5. 2013

 

Zástupci literárních periodik zaslali v úterý 14. 5. 2013 již druhý otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové. Tématem dopisu jsou stále ještě nedořešené otázky státní podpory mnoha projektů z oblasti tzv. živého umění. První dopis šéfredaktorů odstartoval na začátku tohoto roku mohutné protesty proti výrazným škrtům v oblasti živého umění, které vyvrcholily velkou demonstrací v únoru.

Dopisem, který navazuje na první apel z ledna 2013, se zástupci literárních periodik postavili za oprávněný požadavek zástupců všech oblastí tzv. živého umění na odpovídající podporu řady podstatných kulturních projektů a aktivit nejen v roce 2013, ale i v dalších letech. Po únorové demonstraci představitelé MK ČR přislíbili granty v oblasti profesionálního živého umění navýšit, ve skutečnosti však všechny vypisované grantové oblasti žádané úrovně srovnatelné s rokem 2012 nedosáhly. Šéfredaktoři literárních časopisů připomínají, že ačkoliv podpora jejich periodik nakonec výrazně krácena nebyla, jiným projektům hrozí vážné problémy.

Desítky projektů nadále zůstávají bez jakékoli podpory ze strany státu, ačkoli jde o aktivity, jež státní dotace v předchozích letech pravidelně získávaly. Současná situace, kdy byly prostředky na financování projektů z oblasti živého umění oproti minulým rokům výrazně seškrtány, je pro širokou škálu kulturních a občanských aktivit (z oborů jako divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura či hudba) katastrofická a likvidační.

Šéfredaktoři literárních periodik tímto dopisem navazují na kroky, které zatím uskutečnila iniciativa Zachraňte kulturu 2013, jejíž zástupci se od února snaží vyjednat s MK ČR podrobnosti o podpoře kulturních projektů v tomto roce, ale chtějí se podílet i na tvorbě rámce pro rozpočet na oblast kultury v letech dalších a v neposlední řadě také výrazně přispět k vytvoření zásad efektivní a transparentní grantové politiky státu týkající se projektů z oblasti tzv. živého umění.

 

 

DRUHÝ OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRYNI KULTURY ČR ALENĚ HANÁKOVÉ

Praha, 14. 5. 2013

Vážená paní ministryně,

jsme rádi, že se podařilo najít finanční prostředky, které odvrátily hrozící zánik literárních časopisů a umožnily většině z nich pro letošní rok další existenci. Věříme, že se do budoucna podaří naplnit model financování, který zajistí dlouhodobou podporu nejen literárních periodik, ale i dalších oblastí tzv. živého umění, a který bude zárukou toho, aby se krizová situace v této nepostradatelné sféře umění, kultury i vzdělanosti chronicky neopakovala.

Zároveň si na Vás dovolujeme apelovat znovu i ohledně letošního roku, neboť na rozdíl od literárních časopisů je situace v jiných oblastech tzv. živého umění (a to včetně periodik, zaměřených na výtvarné umění či tanec), jak sama víte, nadále mimořádně napjatá a již skutečně akutně hrozí, že řada klíčových a těžko postradatelných kulturních projektů a aktivit rok 2013 nepřežije. Umění a kultura jsou přitom celkem, jehož jednotlivé části se vzájemně inspirují a kreativně podporují. Literatura, hudba, výtvarné umění i divadlo či tanec jsou propojeny sítí zjevných či skrytých vazeb, a pokud je jedna či více oblastí tak výrazně oslabených, nemůže se to nepodepsat na těch ostatních.

Proto bychom Vás a celé vedení ministerstva chtěli znovu vyzvat, abyste získali prostředky pro podporu ostatních grantových oblastí tzv. živé kultury přinejmenším v takové míře, jak se to podle příslibu MK ČR podařilo pro literární časopisy. Jsme si jisti, že tato investice se České republice mnohonásobně vyplatí a jistě ji ocení také voliči. Pokud se naopak akutní krizovou situaci nepodaří co nejrychleji vyřešit (je již druhé čtvrtletí roku!), bude to mít nepochybně velmi vážné, citelné a dlouhodobé důsledky.

 

S pozdravem

Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host
Ondřej Bezr, šéfredaktor kulturního magazínu UNI
Adam Borzič, šéfredaktor časopisu Tvar
Ondřej Buddeus, šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno
Tomáš Čada, redaktor literárně kulturního časopisu H_aluze
Petr Čermáček, šéfredaktor revue Weles
Marek Dobrý, šéfredaktor magazínu pro moderní kulturu Lógr
František Dryje, šéfredaktor revue Analogon
Joachim Dvořák, šéfredaktor kulturní revue Labyrint
Milan Hanuš, šéfredaktor revue PROSTOR
Vratislav Kadlec, šéfredaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav
Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2
Petr Placák, šéfredaktor studentského časopisu Babylon
Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue
Olga Stehlíková, šéfredaktorka kulturně-literární revue Pandora
Jovanka Šotolová, šéfredaktorka časopisu iLiteratura.cz
Martin Valášek, šéfredaktor revue Souvislosti
Štefan Švec, šéfredaktor Dobré adresy

 

Rozdělené granty MK ČR 2013

 

 

(v tis. Kč)

2012

2013

rozdíl

rozdíl %

Tanec

11730

9000

-2730

-23%

Divadlo

26110

20200

-5910

-23%

Klasická hudba

41200

30700

-10500

-25%

Alternativní hudba

10020

8600

-1420

-14%

Výtv.um.publikace

8300

3950

-4350

-52%

Výtv.um.výstavy

20830

15600

-5230

-25%

Literární časopisy

9737

11410

1673

17%

Literární akce

4467

4590

123

3%

Celkem

132394

104050

-30140

-21%

 

 

 

 

 

Neperiodické publikace

9907

6000

-3907

-39%

Česká knihovna

6500

6000

-500

-8%

Celkem

16407

12000

-4407

-27%

 

 

 

 

 

Zdroj: zveřejněné přidělené dotace MK ČR, www.mkcr.cz