Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu!

Slovenský básník Michal Rehúš ve své nové tvorbě líčí přeměnu Kristova těla ve stolici, zaobírá se hypotetickými změnami v grantovém systému i vydáním projevů Jozefa Tisa.

1. sv. prijímanie

 

Zubami rozdrvíme prijaté Kristovo telo

a narušíme jeho bunkové steny.

Tým umožníme tráviacim enzýmom

lepšie štiepenie jednotlivých jeho zložiek.

 

Existujú tri slinné žľazy; podsánková,

podjazyková

a príušná slinná žľaza, ktorými vylučujeme sliny,

čím začíname enzymatické štiepenie škrobu.

 

Jazykom Kristovo telo premiešavame

a formujeme.

Pri prehĺtaní uzavrieme hrtanovou

príklopkou priedušnicu,

aby sa do nej nedostala nijaká jeho časť.

 

Z ústnej dutiny posúvame Kristovo telo

do pažeráka.

Pažerák sa nachádza za priedušnicou a vedie

do žalúdka.

Do neho prostredníctvom svalových sťahov

vtlačíme Kristovo telo

v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

Teraz Kristovo telo privádzame do žalúdka.

Stenu žalúdka tvoria pozdĺžne, kruhové

a priečne svalové vrstvy, ktorými Kristovo

telo

pomaly posúvame k vrátniku.

Kristovo telo následne tlačíme do tenkého čreva.

Nakoniec Kristovo telo privádzame

do hrubého čreva,

ktoré sa začína v pravej dolnej časti brušnej

dutiny.

Do hrubého čreva presúvame nestráviteľné

zvyšky z tenkého čreva.

 

Nestráviteľné zvyšky Kristovho tela

sformujeme do stolice,

obalíme ich hlienom a cez konečník

posúvame k análnemu otvoru.

 

 

Steinway & Sons (performancia)

Spolu s klaviristom Mikim Škutom

a generálnym riaditeľom Slovenskej

filharmónie Mariánom Lapšanským

vybrať v Hamburgu najlepší zo siedmich

klavírov.

 

Umiestniť ho do koncertnej sály v nitrianskom

Župnom dome,

ktorá má najkrajšiu akustiku zo všetkých

domácich sál.

 

V koncertnej sále usporiadať obed

pre 54 krajských poslancov a niekoľko

úradníkov.

 

Taniere s teplými obedmi poslancom

naservírovať

len pár krokov od špičkového klavíra.

 

Mastnými a teplými výparmi z jedál

znehodnocovať koncertnú sieň

a ničiť klavír.

 

 

Stop netransparentným dotáciám na kultúru

Pre vytvorenie transparentnejšieho a odbornejšieho systému hodnotenia projektov uchádzajúcich sa o podporu v dotačnom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky navrhujeme nasledujúce pravidlá výberu členov jednotlivých dotačných komisií. Reagujeme tak na súčasnú neutešenú situáciu, keď svojich zástupcov v komisiách majú len niektoré projekty.

 

Členmi dotačnej komisie musia byť výlučne:

 

a) všetci autori kníh uchádzajúcich sa o do-
táciu

b) všetci prekladatelia kníh uchádzajúcich sa o dotáciu

c) zástupcovia všetkých časopisov uchádzajúcich sa o dotáciu

d) členovia všetkých spisovateľských organizácií žiadajúcich o dotáciu

 

Členovia komisie, ktorí sa nepodieľajú na realizácii projektu uchádzajúceho sa o dotáciu, musia opustiť miestnosť, v ktorej sa uskutočňuje rokovanie komisie. Nesmú sa zúčastniť bodovania projektu, ani hlasovania o ňom. Sme presvedčení, že kvalitu projektu vedia kompetentne posúdiť výlučne jeho autori.

 

Erik Ondrejička, básnik

Ján Zambor, básnik, prekladateľ a literárny vedec

 

 

Tisov prejav v Holíči už v predaji

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vychádza prejav Jozefa Tisa v Holíči v preklade do všetkých slovanských jazykov a v unikátnych básnických interpretáciách súčasných slovenských básnikov Mariána Grupača, Borisa Brendzu a Michala Badína. Kniha vychádza pri príležitosti 70. výročia prejavu prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa na cirkevno-národných slávnostiach v Holíči 16. augusta 1942.

 

V poézii slovenských básnikov zaznievajú aktualizácie podstatných pasáží Tisovho prejavu, najmä už zľudovenej apelácie Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu! Túto nadčasovú výzvu básnici vo svojich poetických parafrázach vzťahujú nielen na Židov, ale aj na Rómov, Maďarov, Čechov a Američanov. Oprávnene nešetria ani homosexuálov, feministky a ateistov. Tým sa im darí uchovávať a rozvíjať duchovný odkaz nášho martýra, kňaza a prezidenta aj v dnešných postmoderných a hodnotovo nivelizovaných časoch.

 

Publikácia priamo nadväzuje na knižný projekt Literárneho informačného centra, v rámci ktorého vznikli preklady a básnické interpretácie Konštantínovho Proglasu. Knihu Tisov prejav v Holíči si môžete objednať na adrese Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroňova 1, 03652 Martin.

 

 

 

Návrh tvorby maturitných zadaní z predmetu súčasná česká poézia

 

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, môžu žiaci štvorročných gymnázií maturovať z voliteľného predmetu súčasná česká poézia. Vzhľadom na to, že predmet súčasná česká poézia je novým maturitným predmetom, predkladáme pedagógom návrh tvorby maturitného zadania z tohto predmetu.

 

Maturitné zadanie bolo vytvorené pre prvú tému predmetu, ako je uvedená v Štátnom vzdelávacom programe, resp. v existujúcej učebnici pre 1. ročník.

 

1. Rozoberte ľubovoľnú báseň Petra Borkovca z hľadiska použitých umeleckých prostriedkov a nájdite argumenty, prečo túto báseň zaraďujeme medzi gýče.

a) Zdôvodnite, ako báseň manipuluje s našimi estetickými zážitkami.

b) Vyberte zo súčasnej literárnej produkcie báseň, ktorá tiež manipuluje so zážitkami čitateľov, a konfrontujte jej pôsobenie s inou básňou, ktorú by sme mohli považovať za umelecké dielo.

c) Charakterizujte hlavné pojmy, ktoré ste používali: gýč, manipulácia, báseň, literatúra, estetický zážitok, funkcia, stereotyp, umelecké dielo, Petr Borkovec.

Michal Rehúš (1982) je redaktor magazínu experimentální a nekonvenční tvorby Kloaka (http://kloaka.membrana.sk/). Působí jako výzkumný pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se literární kritice a tvorbě básní. Jeho poezie byla přeložená do maďarštiny (Opus 6/2010) a angličtiny (VLAK 3). V roce 2011 mu vyšla debutová sbírka básní Program dekomunikácie (Vlna/Drewo a srd).