eskA2látor 1

Komentátor Hospodářských novin Petr Kamberský se ve svém komentáři Kdo ohlídá hlídače? Jiný pohled na razii ptá, komu že byla při udělování trafik ódéesáckým rebelům způsobena škoda. Sousloví „zastupitelská demokracie“, milý pane, v sobě skrývá následující fakta: Lid ve volbách deleguje poslance ke správě věcí veřejných. Tito poslanci pak vykonávají svoji službu státu především proto, že pokud by chtěl stát spravovat každý jednotlivý občan, bylo by to velmi neefektivní. Můžeme s naprostou jistotou tvrdit, že většina voličů někdejší koalice ODS, TOP 09 a VV v žádném případě nesnila o nespravedlivém navrácení majetku církvím, zvýšení DPH či o druhém pilíři penzijního systému. Ovšem právě tyto tři záležitosti – díky neškodné korupcičce – prošly horní komorou, a to navíc i díky hlasu pravomocně odsouzeného poslance Romana Pekárka. Řekněme to tedy ještě po lopatě pro méně chápavé komentátory: škodu utrpěla společnost, protože poslanci nejednali ve veřejném zájmu. Možná je ovšem všechno ještě trochu jinak a Kamberský vzal vážně výrok Železné lady o tom, kterak nic takového jako společnost neexistuje. Pokud totiž neexistuje společnost, ale pouze soubor jednotlivců, nemůže existovat ani veřejný zájem, protože zájem je v takovém případě již vždy pouze partikulární. V takovém světě má Kamberského otázka zcela konkrétní smysl, protože mimoděk říká: Je v mém zájmu, že právě tato legislativa sněmovnou prošla.