Identifikační fotografie, 2007–2010

Identifikační obrázky vznikají na pokyn vyšetřovatele podle výpovědi očitých svědků. Pomáhají při hledání pachatele. Autory jsou vyškolení experti (policejní umělci), kteří je vytvářejí ručně nebo pomocí specializovaného softwaru. K jejich vyhotovení je třeba výpovědí hned několika očitých svědků. Cílem není vyjádřit mlhavou podobu pachatele, ale zdůraznit zvláštní rysy jeho těla nebo obličeje. Nejde o to najít jednoho konkrétního delikventa, ale rozšířit hledání o kohokoliv, kdo by odpovídal popisu a mohl být proto podezřelý.

Identifikační kresby pocházejí z čísel časopisu maďarské policie ZSARU, který vychází již pět let. Ke každé kresbě jsme hledali jednu nebo dvě osoby z okruhu našich přátel a kolegů, které byly nositeli rysů zdůrazněných na obrázku.