odjinud

Téma osmašedesátého čísla revue Analogon zní „Příroda a její národy“. Tematický blok je uvozen citátem Tzvetana Todorova: „V roce 1500 činí podle všeho počet obyvatel na celé zeměkouli zhruba 400 milionů, z nichž 80 milionů žije v obou Amerikách. V polovině 16. století zbývá z těchto 80 milio­nů jen deset (…) Pokud se kdy hodilo užít s naprostou výstižností slova genocida, bylo to v tomto případě. Řekl bych, že tohle je opravdový rekord.“ Na to v článku o původním indiánském etniku Navahů nepřímo reaguje i Václav Cílek, který píše: „Rád bych jednou viděl Muzeum amerického holokaustu.“ Za pozornost stojí úryvek z knihy Společnost proti Státu od Pierra Clastrese, který se zde mimo jiné zabývá ekonomikou a prací: „Zdravý rozum se pak ptá: jestliže k zajištění skupinových potřeb postačují tři nebo čtyři hodiny poklidné činnosti denně, proč by lidé těchto primitivních společností chtěli pracovat a produkovat více? K čemu by jim to bylo? (…) Pracují­ li lidé více, nežli to jejich potřeby vyžadují, musí být k tomu donuceni silou.“

Překladatelka Magda de Bruin Hüblová sestavila pro web iLiteratura žebříček nejpůjčovanějších českých knih v nizozemských knihovnách. První dvě místa obsadil Zdeněk Miller s Krtkem, třetí je Milan Kundera s Nesnesitelnou lehkostí bytí. Ze současnější produkce boduje na pátém místě Petra Hůlová s Pamětí mojí babičce.

Firma McDonald’s by se měla ve Velké Británii stát jedním z největších distributorů dětských knih, píše na svých webových stránkách deník The Telegraph. Knihy – zpočátku naučné – bude přibalovat k menu Happy Meal. Během let 2013 a 2014 by měla rozdat na patnáct milionů knih.

Poslední loňské číslo časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica je věnováno biodiverzitě v hospodářských lesích. Nastiňuje alternativní přístupy k hospodaření v českých lesích a představuje činnost základních organizací Českého svazu ochránců přírody, které se věnují záchraně ohrožených druhů stromů, například tisu v Lužických horách, jabloně lesní na střední Moravě nebo jeřábu manětínského na Karlovarsku. Kromě jiného se dozvíme o možnostech elektrické soběstačnosti s fotovoltaickými články, dvojstrana je věnována čápům černým a představeny jsou zde také lesní realizace výtvarníka Jana Krtičky.

red–