W-Questioms

kto číta túto báseň. čo číta čitateľ tejto básne. ktorý

autor je za touto básňou. aký cieľ sleduje autor a

aký čitateľ. čí cieľ má nádej nebyť bezcieľny. koho

zaujíma cieľ. odkiaľ to má čitateľ vedieť. kde je za-

 

znamenaná táto báseň. kam sa aktom lektúry pre-

náša. kedy nastáva transformácia čitateľa na autora.

prečo je táto zmena identity nevyhnutná. akým

spôsobom sa stala táto báseň praktickým textom.

 

 

Báseň vybral Ondřej Buddeus