Pytlík čaje

I

jenom do pytle

se halí. poustevníček

ve své sluji.

 

II

nahoru vede

jediné vlákno. dáme mu

pět minut.

 

 

Báseň v překladu Michaely Jacobsenové vybral Petr Borkovec