Otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové - Instituce výtvarného umění

Otevřený dopis ministryni kultury Aleně Hanákové od představitelů institucí výtvarného umění připravený během dne 28. 1. 2013 a téhož dne odevzdaný na podatelně Ministerstva kultury ČR podepsali reprezentanté 38 kulturních subjektů. Na žádosti představitelů dalších subjektů seznam rozšiřujeme o jejich podpisy. V současné době se za otevřený dopis postavili reprezentanté 53 kulturních subjektů. V případě zájmu o podporu otevřeného dopisu se písemně přihlaště na adresu [email protected].                                                                            
                                                                                                                   

V Praze 28. ledna 2013

  
Vážená paní ministryně,

jako představitelé institucí výtvarného umění považujeme krácení finanční částky na podporu živé kultury za nepřípustné. Celkový rozpočet MK se oproti loňskému roku mírně zvýšil, avšak částka na podporu živé kultury se neúměrně tomu má snížit. Na rok 2012 vyčlenilo MK na Kulturní služby a podporu živého umění celkem 372 248 000 Kč, letos to má být 280 410 000 Kč. Snížení finanční částky o bezmála sto miliónů považujeme za neopodstatněné a destruktivní pro většinu aktivit a projektů ve všech oblastech živé kultury.  

V těchto dnech vyvolává rozhodnutí Ministerstva kultury reakce ze strany kulturních institucí. Žádáme Vás, abyste jim věnovala mimořádnou pozornost. Žádáme Vás o schůzku se zástupci živé kultury předtím, než ministerstvo kultury rozdělí finanční prostředky v dotačních řízeních. Za jediné uspokojivé řešení považujeme navýšení objemu financí určených živé kultuře na úroveň před zaváděním krizových opatření z minulých let.

Ztotožňujeme se s argumenty z dopisu zástupců kulturních časopisů a připojujeme se k apelu na členy grantových komisí z dopisu iniciativy Za Česko kulturní. Jako představitelé organizací výtvarného umění jsme pevně rozhodnuti situaci řešit v součinnosti s představiteli ostatních oblastí živé kultury.      


Jakub Adamec, kurátor Galerie města Třince

Jana Babincová, UMA:YouMakArt - Platforma pro interakci se současným uměním, Praha

Zbyněk Baladrán, kurátor tranzitdisplay, Praha

Pavel Baňka, šéfredaktor časopisu Fotograf  

Vjera Borozan, Artyčok TV, AVU, Praha

Petr Brožka, kurátor galerie D9, České Budějovice 

Denisa Bytelová a Sráč Sam, kurátorky galerie Sam83, Česká Bříza

Vlasta Čiháková Noshiro, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, místopředsedkyně české sekce AICA

Juraj Čarný, šéfredaktor časopisu Flash Art CZ/SK 

Daniela Deutelbaumová, kurátorka galerie m.odla, Praha

Lucie Drdová, Drdova Gallery, Praha

Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu

Ludvík Hlaváček, Centrum pro současné umění Praha, o.p.s

Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová, Barbora Šedivá, 4AM Fórum pro architekturu a média, Brno

Jakub Hošek, Anežka Hošková a Štěpán Bolf, Galerie A.M.180, Praha

Tomáš Hrůza, ArtMap, Praha

Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění, Praha

Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění, Ostrava

Blanka Jiráčková, šéfredaktorka časopisu Ateliér

Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy

Jiří Jůza, předseda Rady galerií ČR a ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě

Michal Kindernay, kurátor sdružení Yo-yo, o.s., Praha

Karina Kottová, kurátorka galerie MeetFactory, Praha

Gabriela Kotíková, kurátorka Galerie Jelení, Praha

Denisa Kujelová, kurátorka Fait Gallery, Brno

Helena Krásová a Andrea Pekárková - kurátorky 3x3 Gallery, Liberec

Lenka Lindaurová, Společnost Jindřicha Chalupeckého

Václav Magid, šéfredaktor časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny a kurátor Galerie 207, Praha

Michal Mánek, galerie SVIT, Praha

Václav Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Mikuláš Nevan, ředitel Galerie Jiří Švestka, Praha

Michal Novotný, Centrum pro současné umění FUTURA, Praha

Filip Polanský, Polansky Gallery, Praha

Jiří Ptáček, kurátor Fotograf Gallery, Praha

Luděk Prošek, galerie NF, Ústí nad Labem

Dana Recmanová, kurátorka Galerie Školská 28, Praha

Tereza Severová a Tereza Velíková, kurátorky Entrance Gallery, Praha

Alberto Di Stefano, Karlin Studios, Praha

Tereza Stejskalová, výtvarná redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2

Pavel Sterec, iniciativa Nulová mzda

Jiří Surůvka, Denisa Fialová, Jiří Kuděla, Aleš Hudeček, Jiří Martuška a Markéta 
Herrmanová, kurátoři Galerie Jáma 10, Ostrava

Lenka Sýkorová, kurátorka Altánu Klamovka, Praha

Ladislav Szpyrc, kurátor galerie Půda, Český Těšín

Silvie Šeborová, šéfredaktorka Artalk.cz  

Zuzana Štefková, ředitelka c2c kruhu kurátorů a kritiků o.s.

Eliška Štěpánová, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

Blanka Švédová, pořadatelka Fotofestivalu Uničov

Lenka Tutschová, Galerie Kabinet T., Zlín

Jan Vincenec, kurátor Galerie Patricia Milano, Praha

Markéta Vinglerová, kurátorka etc. galerie, Praha

Daniel Vlček a Matouš Mědílek, kurátoři Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha

Miloš Vojtěchovský, Centrum audiovizuálních studií FAMU, Praha

Šárka Zahálková, projekt Offcity, Pardubice