Scénický komiks o době, jež ztratila nit

Zpráva o svatém kárání v režii Barbary Herz podává esteticky působivou zprávu o deformovaném vnímání tělesnosti v naší společnosti. Rozehrává se zde pozoruhodný autorský spektákl aluzí a citací z děl Franze Kafky, markýze de Sade či Jaroslava Foglara.

Brněnské Divadelní studio Marta bylo v inscenaci Zpráva o svatém kárání, již připravili studenti divadelní fakulty JAMU, režijně využito v celé své technické vybavenosti. Tato schopnost vytěžit z prostoru co nejvíce je u režie a scénografie obdivuhodná, a to nejen ve srovnání s většími brněnskými scénami. Inscenace Barbary Herz je formálně i obsahově rozdělena na dvě části – s jasným záměrem vykonstruovat jeden pohled a pak ho zcela „vykuchat“.

 

Propletená kompozice

V první části je ztvárněn v programu avizovaný „scénický komiks“. Diváci tentokrát nejsou aktivními čtenáři, komiks je jim čten, a to ještě dosti dekonstruktivně, fragmentárně. Okénka komiksu reprezentuje výšková dispozice jeviště, orientaci navíc napomáhají červené linie z provázků a pásek, které rámují jednotlivé scény. Postavy jsou umístěny vždy po jedné na plošinu, výjimkou je jen scéna znázorňující libertinský salon. Světlo pak zdánlivě nahodile aktivuje mluvčího.

Ve Zprávě o svatém kárání se nachází několik paralelních světů a postav uhnětených z odkazů k různým autorům – je zde artista a zahradník (anti)Krist, foglarovský cvičenec Grizzly, metaforizovaný osvícenský salon libertinů a Kafkův důstojník z povídky V kárném táboře, jejíž téma se táhne inscenací jako metaforická červená nit. Tyto výjevy pak ještě akcentují klíčoví autoři Franz Kafka a markýz de Sade a čtyři velké tematické okruhy, které volají po pozornosti: obětování, touha, strach a hlad. Každý z nich je symbolizován jedním autorem, jednou postavou.

Inscenace nemá ambice být narativní, snaží se skrze komparativní přístup preparovat podivnou lidskou touhu po sebetrýznění a její reflexi v tělesnosti. Propletená kompozice odkazů a citací, která téma artikuluje, tak atakuje různá společenská tabu. Lze sledovat úchvatný projev důstojníka v podání Terezy Lexové, který se ujímá výkladu o popravčím stroji. Jeho postava je trefně zasazená do scénografie. Stojí v kruhu, jenž je tvořen rudými provázky nataženými shora dolů – kruh tvoří dominantní scénografickou vertikálu a plní funkci multifunkčního symbolu. Pokud například kruh zastupuje božský princip, rudá symbolizuje krev a zranitelnost lidského těla. Rudá nit, jako Ariadnino klubko, je obrazem utrpení a labyrintu. Možnost manipulace s provázky pak dala svébytný výtvarný výraz scénografii Moniky Urbáškové. Výklad o stroji přerušuje deformovaný obraz Krista v podání Dalibora Buše jako zahradníka Božího, jenž dává své tělo v plen. V jistou chvíli se staví na hlavu a ukazuje nám i odvrácenou tvář svého symbolu – převrácený kříž. Zpráva o svatém kárání je podobnými symboly a odkazy naplněna až po okraj. Nakonec všechny postavy vstupují do salonu libertinů, tedy na jednu plošinu, a jejich role jsou rázem proměněny – například Kristus se proměňuje v rytíře, důstojník je náhle matkou Eugénie a Grizzly jejím bratrem.

 

Po pauze vox populi

Druhou část hry tvoří vedená improvizace, režisérka nechá postavy ztuhnout a diváka čekat. Po dlouhém statickém výjevu promluví kdosi z herců k hledišti a zcela brechtovsky děj zcizí, komiks se rozpadá, scéna se sjednocuje do podoby vyprázdněného jeviště a divák zmateně pozoruje, jak se všechny postavy odstrojují. Polonazí herci, stojící v řadě vedle sebe, se navzájem ptají na věci fyzické i metafyzické a také si vzájemně odpovídají. Výsledný efekt je bizarní, matoucí a napětí ustupuje skutečnému zájmu o to, jakou bude mít podobu konec inscenace.

Po této debatě se na scéně objevují opět komiksová okénka, tentokrát však v dvojrozměrné formě na velkém panelu. V tomto momentě hra zvážňuje a divákovi se pointy dostane až úplně nakonec v podobě dokončení komiksu. Všechny postavy přicházejí k hrobu velitele a každý na něm čte něco jiného. Ambice relativizovat pravdu je vyřknuta, hra ztratí svou konzistenci a po naladění na filosofickou vlnu groteskní debaty se divák začne ztrácet v mnohosti vyřčeného. Není to však nikterak na škodu, účinek je mimořádný tím, že Barbara Herz nenabízí odpovědi, ale spíše otevírá prostor k dalším otázkám.

Autor studuje sdružená uměnovědná studia.

Martin Sládeček, Barbara Herz: Zpráva o svatém kárání. Režie Barbara Herz, dramaturgie Martin Sládeček, scénografie Monika Urbášková, choreografie Anna M. Formánková, účinkují Šárka Mikesková, Tereza Lexová, Martin Veselý, Kristýna Šebíková, Iveta Austová, Dalibor Buš, Miroslav Sýkora, Táňa Hlostová, Paulína Labudová ad. Premiéra 16. 12. 2012, Divadelní studio Marta, Brno.