Bez názvu

Francouzská umělkyně Laëtitia Badaut Haussmann (nar. 1980) pracuje ve své nejnovější sérii upravených fotografií s reklamami otiskovanými v časopisu Maison Française (Francouzský dům) v letech 1971 až 1989. Často dvoustránkové reklamy zaměřené, stejně jako celý magazín, na interiérový design autorka nejprve převedla do černobílé a poté z nich retuší odstranila všechny textové nebo symbolické prvky, které by upomínaly na původně propagovaný produkt. Čisté fotografie nás oproti vulgárnosti dnešní reklamy udiví výtvarnou kvalitou, snad pramenící z privilegovaného postavení kreativní reklamy ve Francii osmdesátých let. Narativní zkratka pracující s určitou scénografičností překvapí také tím, do jaké míry se v modelových bytech stávají kulisami i samotní lidé. Reklamy tak ukazují, že interiér není naším vlastnictvím či prostředkem ke spokojenému životu, nýbrž čímsi na způsob archaické modly. Důvodem naší existence je pečlivě se o něj starat v bezbřehé víře, že nás snad na oplátku učiní šťastnými.

Michal Novotný