Koncentrovaná Helvetika

Font Koncentrovaná Helvetika má podobu různě velkých černých kruhů. Vytvořil jej umělec Jiří Skála (nar. 1976) ve spolupráci s Angelou Detanico a Rafaelem Lainem. Velikost jednotlivých kruhů byla odvozena od konkrétních písmen, číslic a symbolů fontu Helvetica Regular, a to výpočtem jejich plochy (žádná dvě písmena tohoto fontu nemají stejný plošný obsah). Helvetica Regular je font vytvořený v padesátých letech minulého století a oslavovaný pro svou čitelnost a modernisticky čistou formu. V devadesátých letech byl vybrán jako základní přednastavené písmo systému Mac OS společnosti Apple. Helvetica se tak stala a zůstala jakýmsi symbolem nastupující éry designu všeho. Skála tento font převodem do kruhu jakožto nejdokonalejšího tvaru ještě více přiblížil modernistickému ideálu, zároveň mu však odebral pro typografii poměrně podstatnou čitelnost. „Chtěli jsme znovu umožnit zkušenost setkání s tvarem jako nositelem významu, zkušenost, jakou je první seznámení s abecedou ve škole,“ říká Skála. Koncentrovaná Helvetika tak odkazuje i k dvojí funkci písma – jako obrazu a jako záznamu slova. 

Michal Novotný