Test inteligence

Jan Šerých (nar. 1972) pracuje s přenosy znaků. Geometricky a kontrastně vyvedené nápisy jako ABBA, BLA BLA či BLACK SABBATH na bílém nebo černém obdélníkovém plátně se stávají jen jakousi vyprázdněnou nálepkou, logem, znakem, u něhož obsahová složka již nehraje roli. V práci Test inteligence z roku 2008 Šerých přenesl do nástěnné malby vystřihovací skládačku, podobnou těm z korespondenčních soutěží v časopisech poskytujících informace, rady a nápady. Zatímco v původní práci zdůrazňoval dekontextualizaci, která sdělení vyprázdnila, ale zároveň zvýraznila jeho vizuální charakter a ještě více podtrhla jeho snadnou rozpoznatelnost, v projektu pro A2 Test inteligence vrací do jeho původní podoby, avšak v jiném kontextu. Ukazuje nám, že ve společnosti formálně sofistikovaného diváka mohou znaky libovolně cestovat a zároveň si až materiálně uchovávat stopy cest předchozích.

Michal Novotný