eskA2látor 1

Ministerstvo kultury jako chytrá horákyně ve svém tiskovém prohlášení ve věci památkového statusu nádražní budovy v Havířově tvrdí, „že to, že MK určitou věc neprohlásí za kulturní památku, ještě neznamená, že věc musí být zcela zničena či demolována a nemůže z rozhodnutí vlastníka, respektive po dohodě s vlastníkem, zůstat zachována“. Hezký pokus přehrát zákonné povinnosti ministerstva kultury (ochrana kulturního dědictví) na místní radnici, která se ovšem agilní snahou o demolici jedné z architektonicky nejhodnotnějších budov ve svém městě stala radnicí takříkajíc kocourkovskou. Ve hře je porušení hned několika elementárních norem, včetně těch evropských, o ochraně kulturního a architektonického dědictví nemluvě. Tunelování bruselské pokladny se stalo v posledních letech v České republice téměř standardem, a to nejen v oblasti „městského plánování a renovace měst“. A tak podle nejmoudřejšího rozhodnutí místní radnice, ministra dopravy za hnutí ANO a Českých drah, do jejichž vedení byl delegován bývalý klíčový manažer Babišova podnikatelského impéria, budou mít v Havířově místo hodnotné stavby nejvybroušenějšího bruselského stylu nádraží v podobě stanového přístřešku a nouzové administrativně­technické přístavby. A za bruselské peníze.