Konec dějin v Moskvě

Strašidelný román Jurije Andruchovyče

Moskoviáda Jurije Andruchovyče zachycuje jeden den ukrajinského básníka pobývajícího v Moskvě konce osmdesátých let, kdy bortící se režim přestával být schopen zajišťovat lidu dostatečný přísun alkoholu. Samotný román byl napsán nedlouho poté. Přesto dnes některé jeho pasáže působí téměř prorocky.

Ukrajinští autoři, kteří začali tvořit v polovině osmdesátých let, se svým lehkým a ne­uctivým přístupem k literatuře snažili rozbít nacio­­nalistické stereotypy, jež svazovaly tehdejší oficiální literaturu. Asi nejznámějším současným ukrajinským spisovatelem této silné generace je Jurij Andruchovyč. Po novele Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha (1992, česky 2006; viz A2 č. 16/2007) a esejis­tické knize Moje Evropa (2004, česky 2010; viz A2 č. 4/2011), kterou Andruchovyč napsal společně s polským spisovatelem Andrzejem Stasiukem, nyní v češtině vyšel jeho druhý a patrně vůbec nejznámější román Moskoviá­da s podtitulem Strašidelný román (Moskoviada, 1993). Autor v této knize zaznamenává drolící se sílu velikášské imperiální velmoci, která je však stále stejně hrozivá i absurdní.

 

Národ, syfilis a atomová bomba

Mojí Evropě, v eseji Středovýchodní revize, Andruchovyč píše: „Od dětství mě přitahují ruiny, tato zvláštní stopa, zvláštní důsledek někdejšího bytí.“ A v Moskoviádě líčí jeden deštivý den na přelomu osmdesátých a devadesátých let právě v budoucí ruině, tehdy ale stále ještě velkolepé a mocné sovětské Moskvě, v onom „městě ztrát“ a „městě tisíce a jedné mučírny“, které „již více nedokáže obdarovávat“ a je odsouzeno ke zhroucení do sebe samého. Hlavní hrdina, ukrajinský básník Otto Vilhelmovič von F., je zde díky literárnímu stipendiu, které pomalu končí, a snaží se napsat převratný ukrajinský román ve verších. To mu ale příliš nevychází, protože jeho bohu­ a národulibou činnost mu pravidelně narušují různé vnější okolnosti – většinou pijatiky s přáteli, románky s ženskými, případně pijatiky s ženskými.

Vše začíná na literární koleji určené spisovatelům ze svazových republik. Brzy se ukazuje, že o poezii se tu – podobně jako v novele Rekreace – většinou spíše mluví. Andruchovyč se opět ukazuje jako velký ironik i sebeironik a vytváří jakýsi bizarní kabaret nejrůznějších spisovatelských typů, jejichž tvorba se vyznačuje především provinčností a upachtěností: „Všechno to jsou ,spisovatelé‘ ze všech koutů Sovětského svazu, ale spíš než literární tvůrce připomínají literární postavy. Přičemž postavy z literatury grafomanské, ukuchtěné podle nudných receptů velké realistické tradice.“

Moskva zde není pouhou kulisou, ­hraje důležitou roli personifikovaného státu či zosobněné moci a odráží povahu regionu na východ od železné opony. Klade překážky, svádí z cesty a ohrožuje. V tomto morózním multi­ná­rod­­nostním prostředí lze potkat poslední básníky malých národů, nebezpečné separatisty i vraždící Vietnamce, mluvící v zenových pořekadlech a básnických haiku. Metropole jako příslovečný alchymický kotel spájí nesourodé prvky, o něž se ovšem stará čím dál hůře – a to se jí přestává vyplácet. Každopádně národovectví ani okázalá národní tvorba z románu nevycházejí příliš dobře, respektive ne lépe než syfilis a atomová bomba: „,Napadlo mě, že Bůh, skutečný Bůh, nikoliv ten vymyšlený, fiktivní, by nikdy nedopustil existenci národností…‘ ,A stejně tak by nikdy nedopustil existenci syfilidy a atomové bomby.‘“

 

Pouť opilého buldozeru

Děj odehrávající se na cestě, která by měla vést k redigování ukrajinského časopisu v bytě Ottova přítele Kyryla, je jakousi varia­cí na směšnohrdinský epos či pikareskní román. Vidina zodpovědné práce pro národ se hatí s rostoucím množstvím vypitého alkoholu, který je sice čím dál větší vzácností, ale k Ottovi von F. se přesto dostává, i když jen ve svých nejnechutnějších a nejnebezpečnějších formách: jako zkyslé pivo, samohonka nebo nápoj vinného typu. Z této reaktivní směsi ovšem nemůže vzejít nic dobrého. Z cesty za vznešeným cílem se stává delirantní ­bloudění, při němž se hlavní hrdina z obří pivnice plné automatů na pivo přes hroutící se dům básníkovy milenky a obchodní dům Dětský svět dostává do tajného labyrintu tunelů metra, jímž se vozil Stalin a v němž nyní řádí zmutované krysy o velikosti urostlého vlčáka. A mezitím vše zaplavují apokalyptické přívaly deště a společně s Impériem se postupně rozpadají i básníkovy vztahy, tělo a nakonec i vědomí ochromené alkoholem a horečkou. Jak praví vypravěč: „Připomínáš teď jednu z Rimbaudových básní. Jenomže ty nejsi opilý koráb: koráb – to by pro tebe bylo až moc krásné. Opilý buldozer, to bude ono.“

Dnešní čtenář s ohledem na události i literaturu posledních let závistivě pozoruje směs postmoderní fascinace svobodou, sžíravé ironie, iluze neomezených možností a radosti z konce dějin, která na počátku devadesátých let, kdy román vznikal, pramenila z rozpadu SSSR. Tato euforie jako by se odrážela i v dalších specifických figurách a gestech, která Andruchovyč rád používá, ať už se jedná o vyprávění střídající ich­formu s er­formou, proud jazyka, v němž se s gogolovskou živelností a téměř obžernou vášní kupí slova, nebo o retrospektivní vsuvky rozhovorů s fiktivním ukrajinským panovníkem Olelkem II., kterému se von F. zpovídá z historie svého básnění, z pletek se ženami i z faustovské spolupráce s KGB. Samozřejmostí jsou i zcizující autocitace, které se z ničeho nic objevují v textu: „Vybavuji si slova Andruchovyče: ,Každý den tu jezdím kolem věznice. Učí mne milovat celou tuhle zem.‘ Jářku, hezké řádky.“

 

Všechno utone v podlosti

Podobně jako v Rekreacích se na konci Moskoviády dostáváme na karneval, který může být horečnatým deliriem Otty von F. a stejně tak metaforou moci, ruské duše i nesmrtelné síly Impéria. Hrdina se shodou náhod za velice dobrodružných okolností dostane do podzemí na hostinu vlasteneckého sjezdu, naplněného „držkami poslanců, spisovatelů a další ideologické verbeže, známé z tisku a televize“. Na následné ideologické besedě v přilehlých prostorách muž s černou punčochou na hlavě promlouvá k maskovaným postavám Lenina, Dzeržinského, Suvorova, Kateřiny II. a dalších (hlavní hrdina si pochopitelně vybírá přestrojení za šaška) a prorokuje budoucnost: „To nemocné tělo je třeba rozetnout zevnitř! Poslat všechny domů a spustit oponu. Všem darujeme tu jejich, promiňte mi to slovo, vysněnou nezávislost. Naučíme je vyhrávat referenda. Vždyť referendum je ideální způsob, jak manipulovat lidmi a přitom jim ponechat iluzi, že sami rozhodují o svém osudu. Naučíme je milovat Stát. A milovat Stát znamená milovat násilí, klam a úplatky. Dáme jim úplnou svobodu hnát se do propasti.“

Po necelém čtvrtstoletí projev černé punčochy působí téměř věštecky: „Chaos dá vzniknout chaosu. Tam, kde to nebude možné, si moc uzurpují obyčejní zkurvysynové. Nebo politické prostitutky (…) Nebo koneckonců obyčejní bídáci. Všechno utone v profánní šedi. V nudě. V podlosti. Velká vlna entropie, jež roztrhala Veliké Impérium, rozdrtí i, s prominutím, nezávislé státečky.“

Jurij Andruchovyč: Moskoviáda. Přeložili Alexej Sevruk a Miroslav Tomek. Fra, Praha 2015, 232 stran.