Dvě města

Na protilehlých březích průlivu dvě města:

jedno zatemněno, okupováno nepřítelem.

V tom druhém žhnou lampy.

Osvětlený břeh hypnotizuje ten tmavý.

 

Plavu vstříc transu

na třpytivě temných vodách.

Tlumené dutí tuby proniká do tmy.

Je to hlas přítele, vezmi svůj hrob a jdi.

 

 

Báseň v překladu Jonáše Thála vybral Ondřej Buddeus